Nieuws

Rekenkamer: Meer aandacht voor controle op misbruik NOW vooraf

Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling kan er meer aandacht komen voor controles vooraf, bij de aanvraag, om misbruik te voorkomen. Vanwege de snelheid vinden controles nu vooral achteraf plaats.

Nu ervaring is opgedaan met de regeling kunnen mogelijk vaker controles al bij de aanvraag gedaan worden, schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staan de uitkomsten van onderzoek naar het M&O-beleid, dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling moet tegengaan.

Met het onderzoek geeft de Rekenkamer aandachtspunten mee voor de ontwikkeling van beleid om misbruik van de NOW-regeling tegen te gaan.

Invordering

Zo vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor het proces van invordering, omdat gewerkt wordt met voorschotten die later vastgesteld worden. "Eerst uitbetalen en dan pas uitgebreid controleren of aan de regels voldaan wordt, leidt tot een grote invorderingsopgave en het risico dat betrokkenen die te goeder trouw zijn in de financiële problemen komen." Ook de extra belasting voor het UWV, dat de regeling uitvoert, verdient de aandacht van de minister, zo meent de Rekenkamer.

"Het implementeren van meer plausibiliteitscontroles aan de voorkant of tussentijds kan ook voorkomen dat bedrijven in de problemen komen door te hoge voorschotten die zij achteraf moeten terugbetalen. Bovendien wordt op deze manier de kans op oninbare terugvorderingen verkleind." De Rekenkamer erkent dat dit personele inzet vraagt en dat die medebepalend is voor de kwaliteit en snelheid van het proces.

NOW-regeling

Op de NOW-1-regeling is 139.000 keer een beroep gedaan. Daarmee was een subsidiebedrag van € 7,9 miljard gemoeid. Voor de gehele NOW-regeling wordt uitgegaan van een bedrag van 18,8 miljard euro. Ongeveer tweederde van dat bedrag is bestemd voor tien procent van de aanvragers, die een accountantsverklaring moeten overleggen. Dertig procent van de aanvragers kreeg een subsidiebedrag tussen 25.000 en 125.000 euro en moet daarvoor straks een derdenverklaring overleggen.

Het overgrote deel van de aanvragers (60 procent) vroeg een lagere tegemoetkoming aan. Verhoudingsgewijs een beperkt deel van de uitgaven, maar het gaat wel om € 650 miljoen. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat ook op deze aanvragen controles worden gedaan. 

Brief Algemene Rekenkamer uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.