Nieuws

Webinar NOW-standaarden: 'rol accountant nu waarmaken'

Hoewel de standaarden nog niet finaal zijn, was er opnieuw veel belangstelling voor het NBA-webinar over de NOW-verantwoording. Op de consultatie van de standaarden kwamen twintig reacties binnen.

Meer dan 2.500 belangstellenden namen op 24 september deel aan het NBA Helpt-webinar, dat nader inging op de accountantsproducten die zijn ontwikkeld voor de verantwoording van de NOW-subsidies boven de 125.000 euro. Daarbij is een verdeling gemaakt in vier kwadranten: wel of niet controleplichtig en een subsidiebedrag van meer of minder dan € 375.000. Over de 'derdenverklaring', nodig bij sudsidiebedragen tussen € 25.000 en € 125.000, werd nog geen nieuws gepresenteerd. Over de inhoud van die verklaring is het overleg met SZW nog niet afgerond.

Een ingewikkeld proces met grote financiële belangen en tegelijk "geen one size fits all voor alle ondernemingen", stelde Peter Eimers (partner EY, hoogleraar VU en voorzitter werkgroep NOW vanuit de NBA) over de NOW-verantwoording. De accountantswerkzaamheden in drie van de vier afgebakende kwadranten moeten worden benaderd "alsof het een controle is", benadrukte hij. "Pas aan het eind mag je eventueel afschalen." Aan verdere guidance vanuit de NBA, zoals voorbeeld-opdrachtbevestigingen, wordt gewerkt. Uit een poll onder de deelnemers bleek dat een derde vooral assurancewerkzaamheden rondom de NOW zal verrichten (33 procent), meer dan het opstellen van een derdenverklaring (26 procent) of assurance-verwante werkzaamheden (22 procent).

Terugbetalen

Vooral als sprake is van een oordeelonthouding door de accountant wordt het lastig, aldus Atie de Ruiter (beleidsmedewerker en lid van het NOW-team bij het ministerie van SZW). Als het ministerie onvoldoende zekerheid krijgt over de rechtmatigheid van een NOW-subsidie, dan kan dat betekenen dat die moet worden terugbetaald. Maar het ministerie wil rekening houden met de bijzondere omstandigheden in de periode waarop de eerste tranche van de NOW-regeling betrekking heeft. Mogelijk blijft het dan bij een korting van tien procent op de verleende subsidie. SZW heeft "oog voor schrijnende situaties", zei De Ruiter. 47 procent van de deelnemers weet nog niet of ze straks verklaringen met beperking of oordeelsonthouding moeten geven.

Richard van Hienen (directeur Accountantsdienst UWV en betrokken bij protocol en standaarden) gaf een toelichting op de vaststelling van de subsidiebedragen. Het UWV doet daarbij ook zelfonderzoek met behulp van data analyse en onderzoekt meldingen van mogelijke fraude. Ondernemers die inmiddels hebben vastgesteld dat ze teveel aan voorschot hebben ontvangen moeten dat niet "zomaar" alvast terugbetalen, adviseerde hij. Beter is om het formele proces te volgen.

Alert zijn

Diana Clement (partner Borrie, oud-NBA-bestuurslid) ging in op 'kwadrant 1' van het controleprotocol: niet controleplichtige bedrijven met een verkregen subsidie tussen 125.000 en 375.000 euro. De professioneel-kritische instelling is juist nu "ongelofelijk belangrijk", aldus Clement. Als je bepaalde waarnemingen doet moet je vooral met de ondernemer in gesprek gaan. "Dat hoort bij het vak." Zij adviseerde vooral om alert te zijn in situaties waar werk gedaan wordt voor ondernemingen die normaal geen gebruik maken van een accountant. Dat betekent ook het normale proces en de procedures volgen die horen bij klantacceptatie. Het vraagt een goede werkplanning.

Volgens Peter Eimers zijn er twintig reacties binnengekomen tijdens de consultatie van de nieuwe standaarden. Ambitie is om die reacties te verwerken en tot finale standaarden te komen voor 7 oktober, de datum waarop ondernemingen bij het UWV terecht kunnen met hun verantwoording van de NOW-gelden. "Ga bij haast uit van de huidige conceptstandaarden, eventuele aanpassingen worden zichtbaar gemaakt." Ook Eimers adviseerde een goede planning van de werkzaamheden, al is er even tijd voor het afgeven van de verklaring bij de NOW-subsidies. Sommige opdrachtgevers maken mogelijk geen haast met de afrekening, bijvoorbeeld in situaties waarbij de uiteindelijke subsidie lager uitvalt dan het snel verkregen voorschot.

Vragen

Tijdens het webinar kwamen meer dan driehonderd vragen binnen vanuit de deelnemers. Bijvoorbeeld over het terugbetalen van onterecht ontvangen subsidie, het opzetten van de OKB, wanneer een oordeelonthouding wordt gegeven en of er vanuit de NBA een werkprogramma komt. Dat laatste is niet nodig, het uitgebreide accountantsprotocol bevat een hele tabel met werkzaamheden voor de accountant.

Help elkaar, adviseerde Eimers aan het slot van het webinar. "Het gaat om onze maatschappelijke rol. Nu doen accountants er toe, maak het waar." Liefst 95 procent van de deelnemers gaf het webinar een cijfer 7 of hoger. "In een kort bestek zijn de relevante punten aan de orde gekomen. Wat ik belangrijk vind is dat de gelegenheid werd gegeven om vragen te stellen en dat de vragen die het meest leefden onder de deelnemers plenair werden behandeld”, stelde een deelnemer achteraf.

Terugkijken: NBA Helpt-webinar 'Standaarden bij verantwoording NOW-1'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.