Nieuws

Eumedion vraagt beursfondsen om transitieplan voor klimaatneutraal opereren

Alle Nederlandse beursondernemingen moeten het komend jaar een transitieplan opstellen om uiterlijk in 2050 geheel klimaatneutraal te opereren. Accountants moeten de impact van klimaatrisico's en de energietransitie als key audit matter opnemen in hun verklaring. Dat schrijft Eumedion in de jaarlijkse Speerpuntenbrief.

Het transitieplan van de beursfondsen moet korte-, middellange- en langetermijn CO2-emissiereductiedoelstellingen bevatten. Ook moet het plan uiteenzetten hoe de onderneming deze doelstellingen wil behalen. Het plan moet bovendien worden besproken met de aandeelhouders.

Ondernemingen die een relatief grote impact hebben op klimaatverandering, of die anderszins grote klimaatrisico's lopen, worden aangemoedigd om hun voortgangsrapport op de weg naar 'klimaatneutraliteit' jaarlijks aan de aandeelhoudersvergadering (AvA) ter adviserende stemming voor te leggen.

Speerpuntenbrief

Eumedion, de belangenbehartiger voor institutionele beleggers, vraagt dit in de Speerpuntenbrief 2022, die aan alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gestuurd. De brief bevat onderwerpen die de 53 bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers in dialogen met de beursondernemingen en in de aanloop naar de AvA’s van 2022 aan de orde zullen stellen. Ook willen zij die onderwerpen terugzien in de jaarverslagen over het boekjaar 2021.

De ondernemingen worden in de brief aangemoedigd om de reductiedoelstellingen te laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi) en te laten controleren door de externe accountant. De reductiedoelstellingen moeten betrekking hebben op zowel de eigen activiteiten als die van toeleveranciers, klanten en eindgebruikers (de gehele 'waardeketen' ; de zogenoemde scope 1, 2 en 3).

Eumedion schrijft in de brief dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het kunnen voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. De beleggersorganisatie vindt dat alle beursondernemingen, aandeelhouders en accountants een verantwoordelijkheid hebben om hieraan een bijdrage te leveren. Ondernemingen worden geacht jaarlijks verslag te doen van de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen. Aandeelhouders kunnen op die manier de voortgang bewaken en waar nodig aandringen op versnelling.

Accountantsbrief

Accountants kunnen een onafhankelijk oordeel vellen over de 'hardheid' van de reductiedoelstellingen en over de aansluiting van deze doelstellingen op de operationele en financiële plannen van de onderneming. Eumedion heeft de zes oob-accountantsorganisaties die betrokken zijn bij de controles van de Nederlandse beursfondsen daarover een aparte brief toegestuurd.

Met name van externe accountants van olie- en gasgerelateerde bedrijven, transportbedrijven (inclusief auto- en vliegtuigfabrikanten), chemie-, bouw-, staal- en cementbedrijven, vastgoedbedrijven en financiële dienstverleners (inclusief banken en verzekeringsgroepen) verwacht Eumedion dat de impact van klimaatrisico’s en de energietransitie als key audit matter in de controleverklaring bij de jaarrekening 2021 wordt vermeld. Daarbij hoort wat de beleggersorganisatie betreft een toelichting van de accountant. Ook moet de accountant rapporteren over wat hierover is besproken met het audit committee.

Diversiteit

Naast het opstellen van een klimaattransitieplan vraagt Eumedion de Nederlandse beursondernemingen in 2022 te rapporteren over hun diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (inclusief doelstellingen) ten aanzien van het gehele werknemersbestand.
Ook wil Eumedion dat wordt gerapporteerd over de effectiviteit van maatregelen en procedures die ervoor moeten zorgen dat de mensenrechten in de hele waardeketen van de beursfondsen worden gewaarborgd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.