Nieuws

AFM: 'Voer dialoog met accountant over materialiteit in jaarrekening'

Beleggers, analisten en financiers kunnen de accountant meer bevragen over de bepaling van de materialiteit in de jaarrekeningcontrole. De gehanteerde materialiteit in de controleverklaring kan belangrijke informatie bieden bij het nemen van economische beslissingen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft samen met de CEAOB (Committee of European Audit Oversight Bodies) verkend hoe materialiteit door big four-accountantsorganisaties wordt toegepast bij wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (oob's).

De inzichten geven aanknopingspunten voor een dialoog tussen gebruikers van jaarrekeningen, ondernemingen, auditcommissies en accountants, aldus de AFM.

Materieel

Informatie is materieel als het onjuist weergeven of weglaten hiervan van invloed kan zijn op de economische beslissingen van gebruikers van jaarrekeningen, stelt de toezichthouder. In de controleverklaring van een oob moet de externe accountant vermelden wat materieel is en aangeven welke grondslag daarvoor is gehanteerd. Gebruikers krijgen zo een indicatie van de diepgang van de uitgevoerde werkzaamheden en informatie over de grootte en de aard van de fouten die de accountant heeft gecorrigeerd.

De oordeelsvorming van de externe accountant speelt een grote rol bij het bepalen van materialiteit, omdat elke wettelijke controle specifieke kenmerken heeft. Er wordt een bepaalde omvang voor materialiteit gehanteerd, maar er wordt ook gekeken naar kwalitatieve aspecten. Een relatief kleine post, zoals de bestuurdersbeloningen, kan daardoor ook materieel zijn, benadrukt de AFM.

Stel vragen op de aandeelhoudersvergadering

Uit de verkenning blijkt dat er enkele verschillen zijn tussen de big four in hun methodologie en de toepassing daarvan bij de bepaling van materialiteit. Gebruikers kunnen accountants daarop bevragen: hoe is de materialiteit bepaald en welke kwalitatieve aspecten zijn meegenomen? Dat kan bijvoorbeeld op de aandeelhoudersvergadering. In het rapport zijn vragen opgenomen die gebruikers hierbij op weg kunnen helpen.

De verkenning is gebaseerd op gegevens uit een gezamenlijke survey van de AFM met de CEAOB, het orgaan voor Europese samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. De AFM betrok in de survey veertig wettelijke controles van jaarrekeningen van oob's. De verkenning geeft geen oordeel over de naleving van wettelijke normen of de kwaliteit van de controles.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.