Nieuws

Beleggers zetten big four-accountants onder druk rondom klimaatrisico's

Grote beleggers willen dat de Britse big four accountantsorganisaties hun cliënten vragen om duidelijkheid over de gevolgen van klimaatverandering op de bedrijfsvoering. Anders stemmen ze tegen hun herbenoeming.

Dat meldt de Financial Times. De 24 institutionele beleggers, die activa ter waarde van circa 4,5 biljoen dollar beheren, hebben in brieven aan de Britse bestuursvoorzitters van Deloitte, EY, KPMG en PwC gewaarschuwd dat ze tegen herbenoeming van accountants zullen stemmen, als die ondernemingen niet vragen om de impact van zaken als CO2-reductie te verwerken in hun verslaggeving.

Uit recent onderzoek van denktank Carbon Tracker bleek dat controlerend accountants in tachtig procent van de gevallen klimaatrisico's niet lijken mee te nemen bij het controleren van (sterk) vervuilende ondernemingen. Bedrijven die hun boekhoudkundige aannames baseren op business as usual lopen het risico hun economische positie verkeerd voor te stellen, menen de investeerders. Accountants die zulke aannames niet betwisten, schieten tekort in hun plicht richting de aandeelhouders.

Risico's benoemen

De focus van de accountantssector ligt met name op de ontwikkeling van nieuwe en eenduidige duurzaamheidsstandaarden, maar dat mag geen beletsel zijn om ook nu al klimaatgerelateerde risico's bij opdrachtgevers te benoemen. Volgens de grote accountantsorganisaties gebeurt dat al en worden zulke risico's meegenomen bij de controles van de jaarrekening.

Recent riep Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers, Nederlandse beursondernemingen op om komend jaar een transitieplan op te stellen om uiterlijk in 2050 geheel klimaatneutraal te opereren. Ook wil Eumedion dat de impact van klimaatrisico’s en de energietransitie door accountants als key audit matter in de controleverklaring wordt vermeld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.