Nieuws

Onderzoek Deloitte naar mondkapjesdeal komt pas half september

Het onderzoek van Deloitte Forensic and Dispute Services naar de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lieden en zijn zakenpartners wordt pas na de zomer verwacht. Volgens minister Conny Helder (VWS) komt het rapport van Deloitte niet eerder dan half september. Ook is inzet van een tweede onderzoeksbureau nodig, wegens een ‘conflict of interest’.

De minister van Langdurige Zorg en Sport maakt in een Kamerbrief melding van nieuwe vertraging in de oplevering van het rapport van Deloitte, dat daardoor niet meer voor of tijdens het zomerreces aan de Tweede Kamer kan worden gezonden. Eerder beloofde de minister nog dat het rapport aan het begin van het reces beschikbaar zou zijn, zij het zonder kabinetsreactie.

Het ophalen van alle data bij verschillende partijen kost meer tijd dan was ingeschat. Volgens Deloitte maken meerdere betrokkenen bovendien gebruik van een verlengde termijn voor wederhoor.

Tweede bureau

De minister stelt de vertraging “ten zeerste” te betreuren en heeft daarom eind juni opnieuw overleg gehad met Deloitte. Omdat Deloitte een deel van het onderzoek vanwege een ‘conflict of interest check’ niet kan uitvoeren, is inmiddels onderzoeks- en adviesbureau EBBEN Partners gevraagd om aanvullend deelonderzoek te doen.

Tot nu toe heeft het onderzoek van Deloitte over de periode juni 2021 tot eind mei 2022 al 4,7 miljoen euro gekost, zo meldt de minister. Daar komt nog meer bij, want het rapport is nog niet klaar. Helder kan nog niet aangeven wat de inzet van extra mensen binnen Deloitte, om het rapport sneller af te ronden, aan meerkosten gaat betekenen.

Traineren

Ook reageert minister Helder op kritische vragen van partij JA21 over het mogelijk traineren van het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Helder stelt in haar antwoord dat het onderzoek complex is vanwege de grote hoeveelheid data en het aantal hierbij betrokken partijen. De minister hecht aan het opleveren van een “compleet feitenrelaas”, hoewel VWS geen schriftelijke verklaring wil afgeven dat Deloitte over alle relevante informatie beschikt voor het onderzoek.

Minister Helder kan zich niet vinden in kritiek van hoogleraar Marcel Pheijffer op de gang van zaken, die de vinger legde op het gekibbel tussen VWS en Deloitte over het onderzoek en stelde dat beide partijen zich indekken voor ophef over de vertraging in de rapportage. “Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de beoogde oplevering van het eerste deelrapport”, aldus de minister.

Brief minister Helder: ‘Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli 2022’

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.