Nieuws

Fiscaal surfen - Week 45

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips 2023
De NBA-uitgave 'Eindejaarstips 2023' is beschikbaar. De publicatie bevat fiscale tips voor ondernemers, werkgevers, dga's, btw-tips en tips voor alle belastingplichtigen.
(Bron: NBA)

Box 3

Geen wetsvoorstel tegenbewijsregeling box 3
Een tegenbewijsregeling kent volgens staatssecretaris Van Rij significante nadelen, waardoor het kabinet heeft besloten om hier geen wetsvoorstellen voor te doen.
(Bron: Taxence)

Sanering (corona)schulden

7 veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het saneren van (corona)schulden
Ondernemers die niet in staat zijn om hun (corona)schulden te betalen vanwege een te hoge schuldenlast kunnen bij de Belastingdienst, het UWV en de RVO een saneringsverzoek indienen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.
(Bron: Fiscaal Vanmorgen)

Erfbelasting

Papieren aangifte schenkbelasting onvolledig ingevuld door belastingadviseurs
Uit intern onderzoek bij de Belastingdienst is gebleken dat belastingadviseurs vraag 5c van de papieren aangifte schenkbelasting structureel niet invullen.
(Bron: TaxLive)

Pensioenen

Meer tijd overgang naar nieuw pensioenstelsel
Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies.
(Bron: Taxence)

AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer.
(Bron: Rijksoverheid)

Horizontaal toezicht

Belastingdienst en koepelorganisaties tekenen nieuw koepelconvenant horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD)
Op 1 november ondertekenden de koepelorganisaties Auxilium-Fiscount (KAN), Extendum, NOAB, Novak, RB en SRA een nieuw standaard koepelconvenant voor horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD). Daarnaast sloot ook de NOB aan. Die tekende voor het eerst het koepelconvenant.
(Bron: Belastingdienst)

Deelnemingsvrijstelling

Arrest: Valutaresultaat vordering deelnemingsdividend belast
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een valutaresultaat op een dividendvordering niet onder de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting valt.
(Bron: PwC)

Studie

Denktank: verlaag inkomstenbelasting, belast uitstoot juist meer
Verlaag de inkomstenbelasting en de premies voor verzekeringen, zodat werknemers meer loon krijgen en werkgevers minder geld uit hoeven te geven aan werknemers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.