Nieuws

Overleg over box 3: lopende bezwaarschriften aangehouden

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer bericht dat de behandeling van bezwaarschriften tegen belastingheffing in box 3 wordt aangehouden, in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad. Dat geldt ook voor het opleggen van definitieve aanslagen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan alleen banktegoeden.

Dat is één van de uitkomsten van het overleg tussen belangen- en koepelorganisaties (waaronder de NBA) en het ministerie van Financiën, rondom de bezwaarprocedures box 3. Van Rij heeft op 20 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting.

Het aanhouden heeft betrekking op lopende bezwaarprocedures over box 3, voor de jaren tot en met 2021. Deze werkwijze van de Belastingdienst is vanaf 13 maart 2023 ingegaan. Voorwaarde is dat het bezwaarschrift duidelijk betrekking heeft op box 3, daarom wordt gevraagd om een summiere motivering van het ingediende bezwaarschrift.

Wachten op Hoge Raad

Bedoeling is dat met de beslissing op bezwaar wordt gewacht totdat de Hoge Raad meer duidelijkheid geeft in enkele lopende procedures, over de vraag of het rechtsherstel box 3 op de juiste wijze uitvoering geeft aan het Kerstarrest van 24 december 2021. Voordeel is dat de belastingplichtige voorlopig geen afwijzing van het bezwaar ontvangt en dus ook nog niet in beroep hoeft te gaan.  

Om de werkwijze van de Belastingdienst te laten slagen, roepen de belangenorganisaties hun achterban op om de Belastingdienst niet in gebreke te stellen omdat de dienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist. Als wel een ingebrekestelling ontvangen wordt, wijst de Belastingdienst het bezwaar af.

Definitieve aanslagen 2021 en 2022

De Belastingdienst legt vooralsnog ook geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 op bij aanslagen met box 3 inkomen, tenzij volledig sprake is van banktegoeden. Zo worden belastingplichtigen niet genoodzaakt om bezwaar te maken om aanspraak te kunnen maken op een eventuele gunstige uitkomst van lopende cassatieprocedures.

Definitieve aanslagen worden alsnog opgelegd, nadat de Hoge Raad uitspraak deed in de lopende procedures, zo geeft de staatssecretaris aan. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomst van de procedures. Op die manier wordt het aantal bezwaarschriften de komende tijd beperkt, wat zorgt voor minder druk bij belastingplichtigen, fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst.

Oudere jaren

Definitieve aanslagen tot en met 2020 worden op de gebruikelijke wijze opgelegd. Daartegen kan het aantekenen van bezwaar dus wel zinvol zijn. Ook voorlopige aanslagen voor 2021 en 2022 worden wel opgelegd. Dat geldt zowel voor voorlopige aanslagen die leiden tot een teruggaaf, als voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een te betalen bedrag.

Het indienen van een verzoek om herziening van het box 3-inkomen in een voorlopige aanslag kan op dit moment niet leiden tot aanpassing. Het indienen van zo'n verzoek heeft daarom geen zin. Als toch een verzoek om herziening van een voorlopige aanslag wordt ingediend, zal de Belastingdienst dit aanhouden. Dat geldt ook voor bezwaarschriften tegen een eventuele eerdere afwijzing van zo'n verzoek.

Mochten belastingplichtigen toch een definitieve aanslag 2021 of 2022 ontvangen, dan moeten zij hiertegen tijdig een bezwaarschrift indienen, om hun rechten veilig te stellen.

Massaal bezwaar plus procedure

De belangen- en koepelorganisaties roepen hun achterban nogmaals op om geen verzoekschriften ambtshalve verminderingen box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmakers in te dienen. Eind januari 2023 is hiervoor in de Staatscourant een besluit 'massaal bezwaar plus' over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 gepubliceerd.

Als de Hoge Raad oordeelt dat de groep niet-bezwaarmakers toch in aanmerking komt voor rechtsherstel box 3, zal de Belastingdienst dit automatisch toepassen. Ook hebben niet-bezwaarmakers voor box 3 over de jaren 2017-2020 dezelfde rechten, of ze nu wel of niet een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

De afgelopen periode hebben de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA) en het ministerie van Financiën met elkaar overlegd over lopende en komende bezwaarprocedures rondom box 3.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.