Nieuws

DNB: Deeltijdwerkers willen meer werken, maar tegen hogere beloning

Een op de drie werkenden in Nederland wil meer uren werken, als daar een hogere beloning tegenover staat. Ook willen mensen meer uren draaien als hun werk leuker zou zijn, als thuiswerken makkelijker kan en als er minder zorg voor kinderen zou zijn. Een op de tien is ook bereid meer te werken, als de baas er simpelweg om zou vragen.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquĂȘte onder 1.300 werkenden. Doel van het onderzoek was uitzoeken waarom mensen in deeltijd werken en hoe ze verleid kunnen worden tot meer uren. Meer werken draagt bij aan het verminderen van de huidige krapte op de arbeidsmarkt, die door de vergrijzing verder wordt vergroot.

Hoewel een hogere beloning kan stimuleren om meer te werken, spelen ook andere factoren een rol, aldus DNB. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat ze meer uren willen werken bij een hogere beloning. Ook geeft tien procent aan dat dit niet de belangrijkste reden is, maar dat beloning wel een rol speelt. Hoeveel hoger die beloning zou moeten zijn, is echter niet bekend.

Leuker werk

Van de ondervraagden geeft 17 procent aan dat ze meer uren zouden werken als het huishoudinkomen onvoldoende zou zijn. Voor tien procent zou leuker of uitdagender werk de belangrijkste reden zijn om meer te werken, ook de mogelijkheid om meer thuis te werken speelt mee. Minder zorg voor kinderen en goede en goedkope kinderopvang worden vooral door ouders genoemd als reden om meer te werken.

De hoofdreden om niet voltijd te werken is de zorg voor (klein)kinderen, gevolgd door het hebben van meer vrije tijd of vanwege de gezondheid. Van de deelnemers geeft elf procent aan niet voltijd te werken, omdat het financieel te weinig oplevert. Een groter deel (22 procent) noemt als reden voor het werken in deeltijd dat ze geen hoger inkomen nodig hebben.

Ook blijkt dat tien procent van de deeltijdwerkers in hun huidige baan niet voltijd kan werken en negen procent geeft aan dat ze hun huidige baan daar niet aantrekkelijk genoeg voor vinden.

Diverse maatregelen

De motieven om in deeltijd of voltijd te werken zijn dus divers en hangen van meer af dan het inkomen alleen. Werkgevers moeten volgens DNB dan ook een breed scala van maatregelen inzetten om werknemers aan te trekken en het aantal gewerkte uren te vergroten.

De overheid kan ook een rol spelen door het voor ouders makkelijker te maken om arbeid en zorg te combineren. Als werkgever kan de overheid ook het goede voorbeeld geven door het werk uitdagender en aantrekkelijker te maken.

Bron: ANP/DNB

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.