Nieuws

Kabinet stemt in met aanpassing corporate governance stelsel

De ministerraad heeft op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met een aanpassing van het bestaande corporate governance stelsel.

Beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers met een hoofdkantoor in Nederland moeten in hun bestuursverslag verantwoorden hoe zij de Corporate Governance Code naleven.

In 2023 is een verkenning uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse corporate governance-stelsel voor de komende tien jaar. Deze verkenning benadrukte de waarde van de code en het bestaande stelsel, maar kende ook enkele aandachtspunten, waaronder de juridificering van de code en de toenemende overlap met wet- en regelgeving.

Voorwaarden

Om te zorgen dat de code en de Monitoring Commissie Corporate Governance de komende jaren meerwaarde blijven houden, is een aantal voorwaarden geïdentificeerd. Zo moet de code onderscheidend en van meerwaarde zijn ten opzichte van wet- en regelgeving.

Ook moet de code kunnen rekenen op draagvlak van beursvennootschappen, aandeelhouders en werknemers, overheid en samenleving. Tegelijk moet de code voldoende ambitieniveau hebben. Hiervoor is een effectieve, onafhankelijke en verbindende rol van de commissie noodzakelijk.

Om aan deze voorwaarden te voldoen, zet het kabinet een aantal stappen. Het Instellingsbesluit van de commissie zal worden aangepast om de taken van de commissie te verduidelijken, de onafhankelijkheid te benadrukken en om overlap met wetgeving en de code te voorkomen. Daarnaast wordt een “stevig secretariaat” opgezet ter ondersteuning van de commissie, “fungerend als brug tussen de betrokken partijen”, zo meldt het kabinet.

Voorzitter gezocht

De openbare werving- en selectieprocedure van de voorzitter voor de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance is recent al in gang gezet. De voorzitter moet het “boegbeeld” van de commissie worden, relevante ervaring en kennis hebben en draagt “bij uitstek” zorg voor draagvlak voor de code en het gezag van de commissie als geheel. Het kabinet zal de nieuwe commissie benoemen, zodra deze door de beoogde voorzitter is samengesteld met de overige leden.

De huidige versie van de Corporate Governance Code, die eind 2022 werd gepresenteerd, is eind vorig jaar gepubliceerd in het Staatsblad. Het aanwijzingsbesluit daarbij is ingegaan op 1 januari jl. en is van toepassing op het boekjaar 2023 en volgende.

VOR

Eind december vorig jaar werden de ‘schragende partijen’ van de Corporate Governance Code het nog eens over opneming van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) in de code. Het bijbehorende voorstel tot wijziging van de code is daarvoor naar de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en voor Rechtsbescherming gestuurd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.