Opinie

Calimero-gedrag 'controller'

Ooit, zo is mij vroeger vaak verteld tenminste, werd je RA in de openbare praktijk, om vervolgens door te stromen naar een financiële functie. Dan werd je boekhouder of als je echt goed was financieel directeur.

Een aantal slimme boekhouders bedacht vervolgens dat het wel goed zou zijn een eigen titel en opleiding in het leven te roepen. En omdat in dit land alles beter is als het een Engelse naam heeft, werd dat de ‘register controller', en zijn functie werd ‘controller' of ‘cfo'.

Het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft zich recent, bij monde van Koen Perik, tamelijk denigrerend uitgelaten over één van de twee organisaties waarmee ze zo innig samenwerkt dat ze het prominent op haar website wil vermelden: het NIVRA. Dat het betoog van dit VRC-bestuurslid van de onjuistheden aan elkaar hangt, heeft Marcel Pheijffer al laten zien.

Dat de uitbarsting van het VRC-bestuurslid een slecht onderbouwd betoog is, en in wat schril contrast staat met de innige samenwerking tussen VRC en NIVRA in het Controllers Instituut, doet de boodschap geen goed. Dat de motivatie van het VRC-bestuurslid wel héél erg lijkt op angst voor de concurrentie met RA's is ook niet zo sterk, je hoort er de Calimero-stem in terug.

In internationaal verband is het tamelijk normaal om zowel boekhouders als controleurs aan te duiden met de term 'accountant'. Wie op Wikipedia  zoekt naar de toch heel internationaal klinkende term '[ controller', ontdekt dat er bijzonder veel control is in het Engels, maar dat dat vaak gaat om game-controllers en dergelijke. Het is veelzeggend dat de term alleen in het Nederlandse deel van Wikipedia wordt uitgelegd zoals de VRC dat vermoedelijk graag zou zien. In het Engelse deel ontdekken we vooral dat: "A Controller is an accountant in a business who oversees accounting and the implementation and monitoring of internal controls."

Het internationale accountantsberoep, georganiseerd in de International Federation of Accountants (IFAC), benadert het beroep precies zoals het NIVRA: pluriform. Kijkt u eens naar de ledenlijst van het IFAC. We vinden hier bijvoorbeeld organisaties die zich richten op management accountants (in goed Nederlands: controllers), zoals CIMA en IMA. Er zijn verbindingen met de internationale organisatie van IT-auditors, ISACA, en de interne auditors van het IIA. We zien organisaties die zich puur op auditors richten zoals RKA, of op accounting technicians zoals AATSL, en organisaties die nadrukkelijk accountants & auditors tot hun doelgroep rekenen zoals ACAP.

Wat we in Nederland zien is eigenlijk best opmerkelijk: enerzijds een instituut van accountants dat nadrukkelijk de volle breedte van wat internationaal wordt verstaan onder 'accountant' bedient - het NIVRA - en anderzijds een hele reeks aan organisaties met een heel specifiek deelbelang, organisaties als VRC, NOREA, NOvAA. Geen van die organisaties is lid van IFAC, alleen het NIVRA vindt blijkbaar die aansluiting bij wat internationaal redelijk geaccepteerd wordt als het accountantsberoep.

Blijkbaar is het pluriforme NIVRA heel bedreigend voor de uniforme clubs, gezien de moeite die van tijd tot tijd gedaan wordt om de wereld te vertellen dat accountants auditors zijn. Dat dat een onjuist beeld is, heeft bijvoorbeeld de Wakkere Accountant recent nog tamelijk duidelijk op de voorpagina van het FD mogen vertellen.

Het NIVRA werkt vrij innig samen met CI, NOREA, etc., en doet niets om in de media te vertellen dat dat minderwaardige clubs zijn die zich maar op een eng deelbelang richten. In tegendeel, het NIVRA acteert vanuit eigen kracht, weet zich inmiddels in haar pluriforme benadering ondubbelzinnig gesteund door de leden, en neemt haar verantwoordelijkheid nationaal en internationaal. Het NIVRA bewaakt als een bezorgde moederkloek de waarde van de RA-titel, en de markt beloont dat.

Misschien een idee voor het VRC-bestuurslid? Concurreer vanuit eigen kracht en zorg dat de markt je titel herkent en waardeert, en verdoe je tijd niet met oprispingen over 'de accountant' die kant noch wal raken. De markt waardeert kwaliteit. Calimero-gedrag is vooral een diskwalificatie voor je eigen visie.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.