Opinie

Making Easy Life difficult

Waar forensisch onderzoekers van KPMG eerst het gouden leven onderzochten (Vie d'Or) dachten zij nu, benoemd als gerechtelijk deskundige, het makkelijke leven (Easy Life) te gaan onderzoeken. Het accountantsonderzoek zou inzicht moet geven in de boekhouding van Easy Life en met name in mogelijk dubieuze onttrekkingen aan Easy Life door de verdachten in het lopende strafproces.

Helaas, een aan betrokkenen gevraagde vrijwaring werd niet getekend, waardoor KPMG zich genoodzaakt zag af te haken. Soms blijkt het leven toch iets minder makkelijk. 

Uit de media blijkt dat KPMG stelt dat accountants dit soort onderzoek alleen doen als zij daarvoor gevrijwaard worden. Zij hebben geen verschoningsrecht en moeten toestemming van de direct betrokkenen hebben om de informatie die zij vinden, te delen met derden. 

De media vermelden niet waarvoor KPMG dan precies gevrijwaard zou willen worden. De vraag rijst waartoe zo een vrijwaring kan dienen en of die vrijwaring effectief is. 

Optredend als gerechtelijk deskundige kan een accountant niet zijn gebruikelijke vrijwaring voor claims van derden laten gelden, omdat hij geen overeenkomst met vrijwaring krijgt, maar een vonnis waarin hij benoemd wordt. 

Nou beschermt zo'n vrijwaring nooit tegen tuchtklachten. De vrijwaring verlegt de juridische kosten van een tuchtklacht naar een ander en beperkt de schade uit civiele claims, meestal tot het bedrag van de voor de werkzaamheden ontvangen vergoeding - mits geen sprake is van claims uit wanprestatie of onrechtmatige daad. 

Zonder die vrijwaring van de opdrachtgever is het voorstelbaar dat de accountant bescherming zoekt bij anderen en in dit geval zijn dat de verdachten zelf. Maar waarom zouden die verdachten een dergelijke vrijwaring tekenen? Is dat een reële verwachting, want wat is hun belang om te tekenen als zij geen baat zien in het onderzoek? 

KPMG's onderzoek zou een persoonsgericht accountantsonderzoek zijn geweest. Immers, alleen personen onttrekken waarden aan vennootschappen. Het risico dat KPMG's persoonsgerichte bevindingen een betrokkene onwelgevallig zouden zijn, ligt voor de hand. Zelfs bevindingen als 'ons is niet gebleken dat...', kunnen voor een verdachte nog slecht uitpakken, want een dergelijke bevinding is niet disculperend. 

Een effectief middel om dergelijke bevindingen in diskrediet te brengen, hoe juist die bevindingen ook mogen zijn, is het indienen van een tuchtklacht tegen KPMG en/of een civiele klacht wegens onrechtmatige daad. 

Zoals gesteld, biedt een vrijwaring geen bescherming tegen tuchtklachten of claims vanwege onrechtmatige daad, hooguit dekt het bepaalde kosten. Of dacht KPMG een absolute vrijwaring te kunnen verlangen? In dat geval kan worden getwijfeld aan het vertrouwen dat de accountant heeft in zijn eigen kwaliteit en had hij moeten overwegen de benoeming al in eerste instantie niet te aanvaarden. 

Het lijkt erop dat KPMG zich het leven niet makkelijk heeft gemaakt.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Peter Schimmel is eigenaar van Deskundigonderzoek.nl. Hij was eerder onder meer als partner verbonden aan Grant Thornton.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.