Peter Schimmel

Peter Schimmel

Peter Schimmel is partner Grant Thornton.

Opinie

Corruptiebestrijding: accountant moet streng zijn

In een recente publicatie constateert Ernst & Young een verslapping van de moraal onder bestuurders van Nederlandse bedrijven rondom corruptie, mogelijk ten gevolge van de economische crisis. Accountantsorganisaties hebben enerzijds mogelijk een commercieel belang bij het creëren van aandacht voor dit onderwerp. Anderzijds kan er nooit te veel aandacht zijn voor corruptie, zijn zending en missie noodzakelijk en is elke steun welkom.

x 9 0 0 Peter Schimmel
Opinie

Pas op voor schoongeveegde stoepjes

Eind oktober komt ieder jaar de Corruptie Perceptie Index (CPI) van Transparency International uit, een ranglijst van de corruptiebeleving per land. Vandaag is het weer zover. Die index is belangrijker dan menigeen beseft. Die index wordt namelijk mede als input gebruikt voor risicoanalyses door investeerders en financiers, maar ook door accountants bij de planning van hun werkzaamheden. Steevast wordt Nederland volgens de CPI beleefd als een land waar relatief weinig corruptie voorkomt. Maar klopt die beleving eigenlijk wel en wat is de betekenis van het woordje 'relatief'?

x 1 0 0 Peter Schimmel
Opinie

(Bouw)fraude: wanneer mag je van incident spreken?

Hans Blankert, voorzitter van de Regieraad Bouw, is er van overtuigd dat de vermeende bouwfraude in Limburg dankzij praten over transparantie en integriteit, gedragscodes, procedures en trainingen een incident is. "Dit is iets van vroeger. Maar ik kan natuurlijk niet voorkomen dat twee of drie kleinere aannemers die elkaar op de golfbaan tegenkomen prijsafspraken maken. Dat komt in alle sectoren voor", zegt hij in het FD van 30 januari 2009.

x 3 0 0 Peter Schimmel
Opinie

Verschoningsrecht: Deloitte in lastig parket

Het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalige Ahold bestuurders brengt accountant Deloitte in een lastig parket. Er bestaat een rapport waarvan wordt vermoed dat dit inzicht geeft in de rol van de accountant rond side letters. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de accountant eerder van de handelwijze van bestuurders heeft geweten dan tot op heden werd verondersteld. Daarmee zou, al dan niet impliciet, de accountant die handelwijze hebben goedgekeurd.

x 0 0 0 Peter Schimmel