Opinie

Lastig: niemand onafhankelijk genoeg om Flynth te reviewen

De Auditdienst Rijk (ADR) reviewt het Flynth-onderzoek naar het declaratiegedrag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), want het was lastig voor VWS om een accountantskantoor te vinden dat geen relatie heeft met de NZa.

Maar het is toch Flynth dat wordt gereviewd, niet de NZa? Of gaan we weer het verkeerde onderzoeken? In een eerdere opinie heb ik aangeven dat Flynth niet had moet onderzoeken wat er was gedeclareerd, maar wat er was genoten op kosten van derden.

Waar ging het ook weer over? NRC Handelsblad heeft het vergoelijkende Flynth-onderzoek naar vermeende declaratiefraude bij NZa afgefakkeld vanwege aantoonbare onjuiste conclusies. Daarmee staan de werkzaamheden van Flynth ter discussie.

ADR moet volgens een brief van minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer een oordeel geven over de vraag of het onderzoek van Flynth conform de opdracht is uitgevoerd en zij toetst of het onderzoek van Flynth gedegen is uitgevoerd volgens de daarvoor geldende regels. Het zou volgens VWS gaan om een opdracht conform controlestandaard COS 4400.

Dat is grappig: een opdracht vanuit het Rijk wordt gereviewd door de ADR omdat er geen accountantskantoor is dat niet een relatie heeft met de NZa. Nou is NZa helemaal niet meer in beeld als Flynth wordt gereviewed. Wat is daarom het probleem met de NZa-relatie? Gelukkig heeft de ADR geen enkele relatie met het Rijk of het Ministerie van VWS...

Wat ook grappig is, is dat in COS 4400 staat: "Onafhankelijkheid is voor overeengekomen specifieke opdrachten geen vereiste." Nou, dan heeft ADR gelukkig niets uit te leggen over haar relatie met VWS, maar VWS misschien wel iets over de uitsluiting van alle accountantskantoren.

Ook staat in COS 4400: "Deze Standaard is van toepassing op opdrachten aangaande financiële informatie." De ADR gaat toch helemaal geen financiële informatie onderzoeken, maar de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden, toch? Of gaat ADR iets heel anders doen dan haar is gevraagd?

En, zoals iedere accountant weet, staat in COS 4400: "Aangezien de accountant alleen maar verslag doet van de feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden wordt geen zekerheid verschaft. In plaats daarvan zullen de gebruikers van het rapport zich zelf een oordeel moeten vormen betreffende de werkzaamheden en bevindingen die door de accountant in het rapport zijn weergegeven en hun eigen conclusies moeten trekken uit de door de accountant verrichte werkzaamheden". Maar volgens de VWS brief moet ADR oordelen. O ja, en ook nog voor het kerstreces opleveren: hoezo zorgvuldig hoor en wederhoor? Dit onderzoek gaat geen waarheidsvinding opleveren, maar voor de ADR-accountants misschien wel een reisje naar de tuchtkamer.

Bij haar volgende poging moet minister Schippers toch maar zo'n niet onafhankelijke accountant vragen hoe het moet.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Peter Schimmel is eigenaar van Deskundigonderzoek.nl. Hij was eerder onder meer als partner verbonden aan Grant Thornton.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.