NBA

Eindelijk

Het is zover. De Eerste Kamer heeft de Wet op het Accountantsberoep (Wab) aangenomen. Vanaf 1 januari 2013 zal de NBA nu ook officieel bestaan en zullen NIVRA en NOvAA ten grave zijn gedragen.

Ik had het al een beetje opgegeven dat dit nog tijdens mijn voorzitterschap zou gebeuren, maar het is net in de laatste maand gelukt. Ik weet nog dat ik mijn eerste interview in 'de Accountant' optimistisch werd betiteld als "de laatste en eerste voorzitter" maar dat heeft niet mogen gebeuren.

Huub Wieleman zal naar verwachting op 17 december aanstaande als laatste NIVRA-voorzitter worden gekozen en de eerste voorzitter van de NBA worden. Dat is het voorstel van (nu nog) beide besturen. Ik wens hem uiteraard veel succes en ik hoop dat hij net zoveel plezier in deze rol mag beleven als ik tot op de laatste dag zal hebben.

Moeten we blij zijn met deze wet? We zijn in ieder geval blij dat de fusie nu geregeld is. Ten aanzien van de amendementen denk ik dat we blij mogen zijn dat er duidelijkheid is.

Gelet op de motie van PvdA-senator Postema en de discussie in de Eerste Kamer is de scheiding controle en advies nu 'natuurlijker' en meer conform de reeds gegroeide praktijk, die controleverwante dienstverlening toestaat die de onafhankelijkheid niet aantast.

Ook de positie van de raad van commissarissen daarin is behouden, hetgeen effectief toezicht op de bedrijfsleiding helpt.

Uit het veld komen nu de eerste vragen over de wijze van invoering en daar gaan we als NBA proberen antwoorden op te formuleren, uiteraard in overleg met het ministerie van Financiën.

Ten aanzien van de verplichte kantoorroulatie is duidelijk dat het bedrijfsleven tot 1 januari 2016 de tijd krijgt om aan het nieuwe systeem te wennen en dat is winst. Echter, op dit punt kan Brussel nog wel wat roet in het eten gooien als het om duidelijkheid gaat. Daar zijn namelijk nog wel een aantal scenario's denkbaar. Ik noem er een paar:

  • Brussel komt met een Europese verordening. Dan wordt de Nederlandse regeling terzijde geschoven, want een verordening gaat boven een wet. Dus wat er in Brussel wordt besloten wordt per definitie ook hier ingevoerd. Dat kan zowel vóór als na 1 januari 2016 zijn. Dus theoretisch kunnen we in Nederland geconfronteerd worden met een ingevoerde firmarotatie die aangepast of teruggedraaid moet worden.
  • Brussel komt met een regeling van bovengenoemde onderwerpen via een richtlijn. Als de richtlijn verder gaat dan de wet dan moet de wet aan de richtlijn worden aangepast, maar daar krijg je normaliter wel een aantal jaren de tijd voor.
  • Brussel komt met een richtlijn die minder ver gaat dan de wet. Meestal zijn richtlijnen minimumnormen, dus dat zou betekenen dat de wet niet behoeft te worden aangepast. Het Nederlandse bedrijfsleven zou dan mogelijkerwijs wel achtergesteld kunnen worden ten opzichte van de rest van de EU. Dus bij een dergelijke richtlijn past een discussie om te bezien of de wet toch niet aan de richtlijn moet worden aangepast, zeker als deze richtlijn vóór 1 januari 2016 tot stand komt. Dit is echter geen gegeven en vraagt actie van de regering of de Tweede Kamer, anders gaat de wetsbepaling over firmarotatie gewoon in.
  • Brussel komt met niets. Dat lijkt me niet realistisch.

Kortom, er zijn best nog wel wat scenario's denkbaar. En er blijven vragen bestaan of dit nu de oplossing is. Ik ben het eens met die vraagtekens, die hebben wij als NBA ook. Maar volgens mij is dat een gepasseerd station en moeten we naar de toekomst kijken.

Dus is mijn advies, zoals ik ook op de Accountantsdag heb gezegd, omarm de verandering en zie de nieuwe werkelijkheid als een uitdaging.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Ruud Dekkers is partner bij PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Dekkers was van 2010 tot en met 2012 voorzitter van het NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.