Opinie

Relevantere verslaggeving (1): schrap modelmatige waardebepaling

In de samenleving lijkt het beeld post te vatten dat de accountant zijn werk niet goed doet.

Ook op deze site wordt deze stelling menigmaal verdedigd. Pieter de Kok presenteerde namens Tuacc een Top 7 van noodzakelijke veranderingen. Jules Muis spreekt van de vertrouwenskloof die is ontstaan omdat accountants onvoldoende waarschuwen tegen aankomend gevaar. 

Waarom ligt de accountant zo onder vuur? Naar mijn waarneming heeft de verontwaardiging veel te maken met het feit dat in het jaarverslag en de beoordeling van de cijfers door de accountant te weinig aandacht is voor het grillig verloop van waardes. Ik meen dat als de rol van de accountant sterker in de richting van waardering wordt gestuurd, we de kans verkleinen dat accountants wordt gevraagd: waar was je? 

Op dit moment stelt de accountant vast of de in de verslagen opgenomen waardes in overeenstemming met de geldende regelgeving worden gepresenteerd. Zo moeten we volgens fair value accounting marktwaardes voor financiële instrumenten hanteren. Bij het ontbreken van deze waardes en mag het management de marktprijzen van vergelijkbare instrumenten opvoeren. En bij volledige afwezigheid van vergelijkbare instrumenten mag het management de zogeheten modelwaarde opnemen in de boeken. 

Deze modelwaarde vormt een inschatting van de waarde van het instrument. Met de instelling van de modelwaardes hebben de verslaggevingsregelgevers IASB en de Amerikaanse tegenhanger FASB de deur tot overwaardering wagenwijd opengezet. De Franse banken konden in het afgelopen jaar de verleiding dan ook niet weerstaan om Griekse staatsobligaties tegen modelwaardes vast te stellen omdat de marktprijs in de ogen van het bankmanagement 'niet realistisch' zou zijn! 

Het zou het overwegen waard zijn om de toelating van modelwaardes nog eens ernstig te overwegen. Het voordeel zou zijn dat het management NIET in de verleiding kan worden gebracht om waardes te hoog vast te stellen.

Het ontbreken van marktwaardes duidt erop dat niemand het product wil kopen. Niemand zal bepleiten om een product in het schap bij C1000 dat niemand wil kopen tegen een modelwaarde te waarderen. In zo'n geval moeten we de waarde in de boeken op NUL stellen.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties Spelregels debat

Jan Bouwens is hoogleraar accounting UvA en research fellow University of Cambridge.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.