NBA

Belangenbehartiging

Op de Accountancynieuwsdag mocht ik mijn rol als plaatsvervangend voorzitter letterlijk invullen: voorzitter Huub Wieleman was het weekend ervoor geveld door een acute blindedarmperforatie en dus verhinderd om als eerste spreker de dag te openen.

Ik nam zijn plaats graag in, al betekende dat even schuiven met de geplande NBA-bestuursvergadering die dag. Maar ik deed het graag en als AA voelde ik me thuis in het gezelschap van de honderden mkb-collega's die naar Papendal waren gekomen.

Mijn betoog over marktontwikkelingen, over de meerwaarde van de accountant, over onze geborgde kwaliteit en over zaken waar de NBA op dit moment druk mee is, werd achteraf vooral samengevat als 'de NBA doet niet aan belangenbehartiging'.

Dat ligt iets genuanceerder dan dat je aan de hand van de gerelateerde twitterberichten zou denken. De NBA heeft immers een heldere wettelijke taak, zoals te lezen in artikel 3b van de nieuwe Wet op het accountantsberoep: het ‘behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants'.

The devil is in the detail, zoals zo vaak het geval is. Niet voor niets gaat het hier over gemeenschappelijke belangen. We hebben het in de missie van de NBA als volgt vertaald:  ‘De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland.'

Dat is mooi ronkend taalgebruik, maar het geeft aan dat we primair als ambitie hebben om de belangen van accountants en de verwachtingen van de samenleving zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Dat heeft alles te maken met de geloofwaardigheid van ons vak.

De NBA staat voor de fundamentele waarden van de accountant: kwaliteit, objectiviteit, professionaliteit, integriteit. Met andere woorden: een gezaghebbend beroep dat hoogwaardige kwaliteit levert. Die gemeenschappelijke grond voor alle kantoren en individuen, groot en klein, wordt weerspiegeld in de governance van de NBA, waarin deelbelangen hun stem hebben (bijvoorbeeld via de ledengroepen), maar geen enkel deelbelang kan prevaleren. Juist daarom worden we door het maatschappelijk verkeer beschouwd als vertegenwoordiger en spreekbuis. Dat is ook de verdienste van de fusie geweest.

Als behartiger van dat collectieve ledenbelang pleiten we in Den Haag en Brussel voor passende wet- en regelgeving. We ondersteunen onze leden met een helpdesk, de HRA, opleidingsfaciliteiten, praktijkhandreikingen en andere publicaties. Maar we verplichten ze tegelijk wel om hun vakkennis op peil te houden en te voldoen aan kwaliteitstoetsingen. Dat moet, om onze kwaliteitsreputatie waar te kunnen maken. We bieden relevant nieuws, een gerespecteerd vakblad en campagnes ter profilering van de opleiding en het beroep zelf. Op Accountant.nl faciliteren we een podium voor onderlinge discussie dat bijna uniek is.

Dat zijn wat mij betreft allemaal elementen die te maken hebben met het behartigen van ons gemeenschappelijk belang. Maar dat is iets anders dan het dienen van de belangen van individuele leden of van de kantoren waar die leden werkzaam zijn. Voor die deelbelangen zijn andere organisaties en dat is ook wat de NBA betreft een goede zaak.

Op de Accountantsdag 2013 wordt over het thema belangenbehartiging een debat gehouden met als titel 'What's new: Op de bres voor de kleine kantoren'.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Dirk ter Harmsel is directeur van het Bureau Vaktechniek Accountancy van Alfa Accountants en Adviseurs. Van januari 2013 tot juni 2015 was hij plaatsvervangend voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.