NBA

En nu verder

'Freaky Thursday voor accountants' ligt alweer vier weken achter ons. Zoals verwacht ging de meeste media-aandacht uit naar de AFM-rapportage over de big four. Maar na alle kritische krantenkoppen is de discussie inmiddels weer verschoven naar de toekomst.

Die komt sneller op ons af dan we denken. Op 13 november discussieert de Tweede Kamercommissie over ons beroep. In de voorbereiding daarop hebben we met diverse parlementariërs gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat de Kamerleden het rapport 'In het publiek belang' zonder uitzondering steunen. Wel benadrukken ze het belang van een snelle en daadkrachtige invoering.

Met andere woorden: the proof of the pudding is in the eating. De NBA heeft in de afgelopen weken een eerste effectanalyse gemaakt bij de 53 voorgestelde maatregelen. Daarbij zijn ook de verschillende rollen en verantwoordelijkheden benoemd. In sommige gevallen ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de kantoren en heeft de NBA een faciliterende rol; bijvoorbeeld bij de instelling van de interne raad van commissarissen of de invoering van een nieuw beloningsbeleid. In andere gevallen is er sprake van een collectieve verantwoordelijkheid en heeft de NBA een voortrekkersrol; bijvoorbeeld bij het opstellen van kwaliteitsindicatoren, de oprichting van een onderzoeksinstituut voor de accountancysector, het instellen van een beroepseed of de discussie over de goodwill. Veel maatregelen hebben gevolgen voor de regelgeving en ook daar heeft de NBA een eigen verantwoordelijkheid. En soms ligt de bal bij gebruikers van de jaarrekening of de wetgever, bijvoorbeeld bij de reikwijdte van de controlewerkzaamheden.

De details van het implementatieplan presenteren we op korte termijn. Om inzicht te bieden in de voortgang geven we via accountant.nl/toekomst periodieke updates van de diverse activiteiten. Daarmee sluiten we de eerste fase van het project Toekomst Accountantsberoep af. Het dossier blijft nog even bereikbaar via deze site, maar de werkgroep en stuurgroep worden ontbonden.

Een nieuwe regiegroep, waarin zowel operationele als bestuurlijke (NBA-)verantwoordelijkheden zijn samengebracht, wordt belast met het organiseren van de implementatie. Een nog op te richten monitoringcommissie gaat de voortgang kritisch volgen.

Bij de betrokken oob-kantoren is inmiddels de vraag uitgezet hoe de maatregelen worden opgepakt. Sommige partijen zijn al gestart met de implementatie. Het belang van snel doorpakken is groot. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Een maatregel formuleren is één, die maatregel uitwerken, bekrachtigen en invoeren is twee. Om die reden besteden we de komende tijd veel aandacht aan toelichting en discussie. We bezoeken afdelingsvergaderingen, discussiëren met ledengroepen en beleggen aparte bijeenkomsten met niet-oob-kantoren en mkb-belangenorganisaties. De NBA stimuleert de uitwisseling van ervaringen tussen kantoren om de implementatie te versterken.

De minister heeft duidelijk gemaakt dat invoering van de maatregelen snel en serieus moet gebeuren. Anders neemt hij de regie zelf in handen. Die mogelijke dreiging mag echter niet onze drijfveer zijn. Belangrijker is dat we de noodzaak van verandering zelf inzien en met overtuiging werken aan de invoering van de maatregelen. Simpelweg omdat dit ons beroep sterker en beter maakt. In volle vaart verder dus!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.