NBA

Op naar de Kamer

Volgende week presenteert de werkgroep Toekomst Accountantsberoep haar plannen voor verbetering van de accountantscontrole gelijktijdig aan de politiek, de NBA-leden en de media. Helaas lag al vorige week een deel van de inhoud op straat.

Volgens sommigen moet het rapport dus maar worden vrijgegeven. Ik begrijp die onrust, maar we houden vast aan de geplande presentatiedatum. De vergelijking met het lekken van kabinetsplannen wordt graag gemaakt: ook daarvan ligt de inhoud ieder jaar voortijdig op straat. Maar dat is geen reden om koning Willem-Alexander te vragen de Gouden Koets een week eerder richting Ridderzaal te sturen.

Dat de inhoud is uitgelekt vind ik overigens beschamend. Blijkbaar nemen enkele collega's het met hun principes van vertrouwelijkheid en geheimhouding niet zo nauw, als ze dat zakelijk gezien even beter uitkomt. Het lekken is bovendien verwarrend, want het rapport van de werkgroep is simpelweg nog niet klaar. Natuurlijk, wat er vorige week  in het FD stond klopt op hoofdlijnen. Maar ter indicatie: het afgelopen weekend nog zijn bepaalde formuleringen aangepast om te voorkomen dat kantoren of doelgroepen onnodig worden getroffen. En ook de komende week wordt er nog geschaafd aan inhoud en consistentie van begrippen en toelichtingen.  Dat soort zaken  kun je beter vóór dan ná publicatie doen.

Dan is er de kritiek dat het rapport het resultaat is van stiekeme handjeklap tussen de grootste kantoren en de NBA. Ook die kritiek werp ik verre van mij. De inhoud is opgesteld door de werkgroep en heeft betrekking op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlepraktijk, met name in het oob-segment. Dat segment wordt bediend door kantoren met AFM-vergunning.

Een aantal grote en middelgrote kantoren, alsmede de SRA,  zijn via hun bestuurders vertegenwoordigd in de stuurgroep en werkgroep, en op die manier direct betrokken bij de opstelling van het rapport. De werkgroep heeft de inhoud besproken met OPAK en enkele prominente vertegenwoordigers uit het beroep. Daarnaast heeft het  NBA-bestuur, als vertegenwoordiger van alle leden, het concept beoordeeld en becommentarieerd. Daarbij is ook de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) geraadpleegd. Voor deze procedure is gekozen, omdat simpelweg de tijd ontbrak voor een brede consultatie onder alle 21.000 leden.

Ongetwijfeld voelen sommigen zich desondanks tekortgedaan, omdat ze zelf niet aan tafel hebben gezeten. Het goede nieuws voor velen is wellicht dat de voorstellen weliswaar mogen rekenen op de steun van enkele beeldbepalende partijen in de sector, maar dat de inhoud en invoering nog worden onderworpen aan publieke discussie en democratische besluitvorming. Dit laat onverlet dat sommige kantoren hun eigen verantwoordelijkheid nemen en al eerder besluiten tot invoering van maatregelen die op hen zelf betrekking hebben. Maar dat zal de sector niet schaden, integendeel. 

Op 25 september krijgt iedereen het rapport. Daarna praten we over de consequenties van de inhoud voor uw dagelijkse praktijk. Ik vertrouw er graag op dat u zich laat leiden door die feitelijke inhoud, niet door stemmingmakerij vooraf.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.