NBA

Aanloop

Ik schreef het in de column achterin ons fraaie nieuwe kwartaalmagazine Accountant: de kwaliteit van een sprong zit 'm in de aanloop. Is er niks gebeurd sinds de presentatie van ons verbeterplan 'In het publiek belang', eind september? Natuurlijk wel; er wordt door heel veel mensen hard gewerkt aan de implementatie van de 53 maatregelen uit dat plan.

Even een update van enkele aansprekende zaken die binnenkort zichtbaar worden:

Veel werk wordt op dit moment verzet op de kantoren. Zij implementeren de maatregelen in hun organisaties. De voortgang willen we als sector goed volgen. De NBA heeft daarvoor een monitoringdashboard ontworpen en dat wordt nu gebouwd. De inhoud vroeg eerst inhoudelijke afstemming tussen AFM en NBA. Daarbij is gekeken naar normering en fasering: wat verwachten we op welke datum en wanneer is een maatregel daadwerkelijk ingevoerd?

Op basis van de door de NBA vastgestelde norm heeft de AFM afgelopen week een uitgebreide uitvraag gedaan onder de OOB-kantoren, die moet leiden tot een publieke rapportage in het najaar. De voortgang is echter al eerder zichtbaar via de NBA-monitor. Deze toont, op basis van zelfevaluatie, elk kwartaal de voortgang voor de gehele set van maatregelen. Kantoren kunnen zelf via een inlog hun informatie actueel houden. De AFM-toetsing borgt de juistheid van die informatie. Op 9 april presenteren we de NBA-monitor in het overleg van de OOB-kantoren; naar verwachting is hij begin mei live. Dan is voor iedereen snel en makkelijk te checken hoe ver elk OOB-kantoor is met invoering van de maatregelen. De niet-OOB kantoren volgen later.

De set kwaliteitsindicatoren (maatregel 5.1), waarover kantoren in hun (transparantie)verslag moeten rapporteren, is inmiddels omgezet in een handreiking, die binnen twee weken beschikbaar komt. Ook hier gaat het primair om de OOB-vergunninghouders, de informatie voor de overige kantoren volgt later. Een andere praktijkhandreiking die net gepubliceerd is voor consultatie betreft de samenwerking tussen huidige en opvolgende accountant (maatregel 5.6); ook niet onbelangrijk in een markt die volop aan het rouleren is.

In het kader van de noodzakelijke cultuurverandering wordt gewerkt aan de beroepseed (maatregel 1.1); dat is de vaste lezers van deze kolommen niet ontgaan. Daarnaast ontwikkelt de NBA een meetinstrument, waarmee kantoren op eenduidige wijze in beeld kunnen brengen waar ze staan als het om cultuur gaat. En ook welke interventies noodzakelijk zijn om te verbeteren. Doel is oplevering van dat meetinstrument in juni a.s.

De beoordelingsverklaring bij het directieverslag (maatregel 4.3) is volop onderwerp van discussie met diverse stakeholders (VEB, Eumedion, ministerie). Wat hier compliceert zijn de diverse wetsontwerpen die dit gebied raken en die al bij de Tweede Kamer liggen (over de aanpassing van BW2) of daar binnenkort naar toe worden gestuurd. Het vereist enig puzzelwerk om de consequenties ervan scherp in beeld te krijgen.

Veel maatregelen zijn complex en vragen regelmatig overleg met betrokken partijen. Bij de uitwerking komen onderliggende dilemma's boven die eerst moeten worden opgelost.

Wat is er nog niet zichtbaar? De samenstelling van de monitoringcommissie (maatregel 9.1) duurt wat langer dan gehoopt. Dat heeft alles te maken met verenigbaarheid van functies, geschiktheid en ervaring. De voorzitter is benoemd en voert momenteel gesprekken met kandidaat-leden. Berichtgeving volgt zodra de samenstelling compleet is.

Het AccountancyLab (maatregel 5.10):ook dat vraagt een gedegen voortraject, onder andere ten aanzien van databescherming, governance, samenwerking en budget. Meer nieuws volgt binnenkort.

Ten slotte: als onderdeel van de communicatie begint de NBA deze maand met Accountant.tv: een maandelijks journalistiek programma waarin de implementatie van het verbeterplan centraal staat. Opnamen zijn gemaakt, de eerste uitzending valt samen met de lancering van de volgende generatie van onze nieuws- en debatsite Accountant.nl. Als alles goed gaat: kort na Pasen. Ik hoop dat u gaat kijken. 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.