Opinie

Lange termijn

Eind vorig jaar riep minister Dijsselbloem de Commissie Corporate Governance op om eens goed te kijken naar de publicatie van kwartaalcijfers. Tussen de regels door was zijn oproep een pleidooi om de publicatie van kwartaalcijfers af te schaffen.

In aanloop naar het rapport van genoemde commissie onder voorzitterschap van accountant Jaap van Manen, ontving de minister vooral kritiek. Van de VEB, van ondergetekende en in het Financieele Dagblad (FD, met name Pieter Couwenbergh en Willem Burgers).

Van Manen gaf geen gehoor aan de oproep van de minister, althans niet in die zin dat diens commissie voorstelt de publicatie van kwartaalcijfers af te schaffen. Reden voor de minister om vandaag in het FD nader op het thema in te gaan.

De minister stelt in zijn bijdrage in het FD dat hij graag had gezien dat de Commissie Van Manen dieper op de thematiek zou zijn ingegaan. Dit terwijl hijzelf nog weinig inhoudelijke argumenten heeft aangedragen die pleiten voor afschaffing van de publicatiecijfers.

Ergerlijk is dat de minister vandaag in het FD louter zijn pleidooi herhaalt, maar geenszins de moeite neemt om op enig punt van kritiek op zijn visie in te gaan.

En eigenlijk heeft de minister maar een argument: de focus van bedrijven moet op de lange termijn liggen.

Ik ben het op dat punt met de minister eens. Geen enkel weldenkend mens kan en zal het denk ik met hem oneens zijn. Maar de minister is onzuiver in zijn redenatie door vervolgens een valse tegenstelling te creëren, namelijk dat de publicatie van korte termijn cijfers het lange termijn denken per definitie in de weg staat.

Sluw slim omarmt de minister nu opeens het pleidooi van Larry Fink van Black Rock (althans de passage die hem uitkomt). De minister verwijst naar ontwikkelingen bij Unilever, Aalberts Industries en Heineken, die nadrukkelijk op de lange termijn focussen. Een verwijzing als onderdeel van een doelredenering. Maar waarom geeft de minister geen antwoord op de vraag of er ook voordelen bestaan aan het frequent publiceren van cijfers?

Enfin. Voor accountants is het pleidooi van de minister er eentje van mixed feelings. Afschaffing van kwartaalcijfers zal leiden tot verlies van dienstverlening dienaangaande en daarmee omzetverlies. Een minpunt derhalve.

Pluspunt is echter dat de minister in zijn reflectie in het FD wijst op de accountancy als professionele sector die bezig is met kwaliteitsverbetering. Hij moedigt de sector dan ook aan in het kader van het brede traject van kwaliteitsverbetering mee te denken over de vraag wat de relevante graadmeters kunnen zijn voor bedrijven.

Zo voegt de minister en passant maatregel 54 toe aan het rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep. Overigens: zou de sector dan al klaar of ver genoeg zijn met de 53 andere maatregelen?

De minister sluit zijn verhaal onder meer af met de volgende frase: 'Voor de accountants ligt er de taak om na te denken over cijfers die niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook relevant.'

Daarmee is de minister nogmaals onzuiver in zijn redenatie door wederom een schijnbare tegenstelling te creëren. Immers: betrouwbare cijfers zijn op zichzelf reeds relevant. Dat is althans de stelling van onder de VEB, FD-journalisten Pieter Couwenbergh en Willem Burgers alsmede ondergetekende.

Bovendien is het de essentie van de accountantstaak: zekerheid en betrouwbaarheid toevoegen aan door derden opgestelde cijfers.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Marcel Pheijffer (1967) is hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.