Marcel Pheijffer

Marcel Pheijffer

Marcel Pheijffer (1967) is hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Marcel was tussen 1991 en 2003 werkzaam bij de FIOD in Haarlem. Daar was hij betrokken bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit.

Hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester'.

Afbeelding Opinie

Houd bij publicatie voorlopige jaarcijfers alle 'haantjes de voorste' scherp in de gaten

Het cijferseizoen is voor de meeste beursgenoteerde ondernemingen inmiddels afgelopen. Althans de publicatie van hun voorlopige cijfers, die veelal niet zijn voorzien van een controleverklaring van de accountant. Voor sommige ondernemingen is het een streven 'haantje de voorste' te zijn en die voorlopige, nog ongecontroleerde cijfers zo snel mogelijk in het nieuwe jaar te publiceren.

x 1 88 4 Marcel Pheijffer
Afbeelding Opinie

Cover your ass letter (deel II): de advocaat en het tuchtrecht

In een vorige blog liet ik de spanning zien tussen de accountancyregels (NV COS 501: de controlerend accountant moet een advocaat op zijn minst vragen om ‘de redelijkheid van de inschattingen van het management’ ten aanzien van rechtszaken en claims te bevestigen) en de advocatenregels. Die verbieden de advocaat een waardering van de proceskansen of procesrisico’s aan de accountant te verstrekken.

x 0 82 1 Marcel Pheijffer
Afbeelding Opinie

Meedenk-accountant

Recent nam ik in het FD stevig stelling tegen een aantal bestuurders die hun wensen en verwachtingen ten aanzien van hun accountant kenbaar maakten. Ik kreeg daar ondersteunende reacties op, maar ook afkeurende. Bijvoorbeeld van Jan de Rooy (FD 10 september). Volgens hem ging ik "te ver", beschadigde ik bestuurders en zette ik de accountant op een dood spoor. De Rooy brengt enige - terechte - nuances aan, maar reageert ook overtrokken door mij een aantal dingen in de mond te leggen die niet gezegd noch bedoeld zijn. Daarom enige verduidelijkingen.

x 0 93 9 Marcel Pheijffer
Opinie

Fortiter in re, suaviter in modo

Begin vorig jaar schreef Bob Hoogenboom een fraaie bijdrage over regulatory capture, of in zijn woorden: ingepakt toezicht. Daarin beschrijft hij dat begrip als: 'Het proces waarin bureaucraten, bestuurders en politici, die geacht worden het publieke belang te dienen, in feite systematisch gevestigde belangen dienen. Gevestigde belangen zijn in deze benadering constant (in)direct bezig met invloed uit te oefenen op toezichthouders.'

x 0 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Reflectie op rapport Scheltema

Eindelijk is het rapport Scheltema over DSB verschenen. Een degelijk, goed onderbouwd rapport. Met name omdat het veel feiten geeft die de lezer zelf tot oordeelsvorming kunnen brengen. Feiten die vaak aan duidelijkheid niets te wensen over laten. Zo is het ontluisterend om te lezen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), Bonnier, in een gesprek op 14 augustus 2009 met DNB stelt ‘een machteloos gevoel te krijgen bij de briefwisselingen' (met DNB). Hij verwijst naar de ‘beperkte invloed van de RvC in het licht van de aanwezigheid van een directeur groot aandeelhouder'.

x 7 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Toezichthouders, accountants en klokkenluiders

In mijn weblogs lever ik regelmatig kritiek op het (dis)functioneren van accountants of de kantoren. Logisch dat ik hen centraal stel, omdat de voornaamste doelgroep van deze website uit accountants bestaat. De kritiek onderbouw ik zoveel mogelijk aan de hand van feiten: dikke onderzoeksrapporten, rechtspraak, uitgelekte stukken en dergelijke. Opdat eenieder de mogelijkheid heeft het na te lezen en zelf een nader oordeel te vormen. En het met mij (on)eens te zijn.

x 2 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Parlementaire onderzoekscommissie De Wit

Vanaf aanstaande maandag 18 januari 2010 is het zover: de Parlementaire Onderzoekscommissie Financieel Stelsel gaat met de openbare verhoren beginnen. Ben benieuwd of die verhoren en het daarop volgende rapport voor net zoveel (politiek) vuurwerk gaan zorgen als het onderzoekswerk van de Commissie Davids. Ik hoop eigenlijk van niet, want wat heb ik me lopen ergeren deze week. Inmiddels zal het eenieder duidelijk zijn dat de balkenendenorm niet dé norm kan, mag of moet zijn.

x 4 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Accountantsdag 2009

Het was goed om te zien dat gisteren zo'n 1300 accountants aanwezig waren op de Accountantsdag 2009. Het organisatieteam had een onderhoudend programma in elkaar gezet met een boeiende mix van presentaties, debatten tussen prominenten, verdieping in workshops en een jeugdige muzikale afsluiter (die meer bewondering oogste dan de Kaasmeisjes van vorig jaar). Bovendien was het een dag van weerzien met oude bekenden en van netwerken.

x 1 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Fusie NIVRA-NOvAA: Geen hagelslag maar klare wijn!

Eerder heb ik verklaard voorstander te zijn van de voorgenomen fusie tussen NIVRA en NovAA. Ik ben dat nog steeds. Toen ik daar in januari op deze website over schreef was ik echter wel overtuigder dan dat ik nu ben. Blijkens een recente peiling onder leden neemt de animo voor de fusie onder registeraccountants sowieso af. Dat geeft te denken en is een signaal dat er nog veel werk aan de winkel is voor de bestuurders van de beroepsorganisaties.

x 16 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Combinatie interne en externe controlediensten

In het Verenigd Koninkrijk speelt de casus KPMG-Rentokil, alwaar de dienstverlening inzake interne en externe controlediensten in dezelfde KPMG-hand komen. Ik plaatste dat in mijn vorige blog in het perspectief van creative compliance en daagde Philip Wallage uit daarop te reageren. Hij was zo sportief dat te doen, alhoewel het hier een Engelse casus betreft. KPMG is echter One global firm en binnenkort worden zelfs de banden met de Engelse tak verstevigd. Zo bezien is een reactie van Philip Wallage of vanuit KPMG Nederland zo gek nog niet.

x 8 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Fraude

Elk jaar verschijnen er wel studies, vaak van de grote accountantskantoren, over de mate waarin fraude in het bedrijfsleven voorkomt. Ik noem dat altijd 'ergheidsstudies'. Meestal lezen we erin dat de risico's van fraude voor het bedrijfsleven groot zijn. En dat er dus wat aangedaan dient te worden. En dat de grote kantoren daar graag mee helpen. Ze zijn specialisten als het gaat om het voorkomen van fraude. Althans, als het om adviesopdrachten gaat...

x 0 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

'One global firm' of toch maar liever niet?

Ruim een jaar geleden ontspon zich op deze site een aardige discussie tussen PwC-partners Ruud Dekkers en Peter Veerman enerzijds en medeblogger Jules Muis anderzijds (zie ook deze latere bijdrage van Muis). De discussie ontstond na een artikel van de twee eerstgenoemden in het Financieele Dagblad (3 januari 2008). Dat artikel ging in op de kritiek op een vermeend (?) gebrek aan transparantie van de grote accountantskantoren. Met name als het gaat om de werking van internationale structuren.

x 0 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Bord voor de kop

Er komt een moment dat het 'stof' dat thans boven de financiële markten dwarrelt, zal zijn neergedaald. Er komt een moment dat alle zwakke instellingen ter ziele zijn gegaan of zijn overgenomen. Er komt een moment dat de balans zal worden opgemaakt, het moment waarop verliezen en winsten worden vastgesteld. Er komt een moment dat de verliezers - particuliere, zakelijke en institutionele beleggers - zullen nadenken over de vraag 'who is to blame?'.

x 19 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Uitspraak CBb over Deloitte-Ahold niet merkwaardig

Anders dan collega Ruud Pruijm op deze site betoogt ben ik van mening dat de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de door SOBI aangespannen tuchtzaak tegen een voormalig AHOLD-accountant (11 september 2008, LJN BF0385) niet merkwaardig is. Sterker, desgevraagd heb ik in Het Financieele Dagblad van 13 september aangegeven mij in de essentie van de uitspraak te kunnen vinden.

x 4 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

Onderzoek bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

De titel van deze bijdrage refereert aan een op 3 juni 2008 gepubliceerde nota van de Algemene Rekenkamer. Witwassen en terrorismefinanciering vormen een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel, zo luidt de these. Vandaar dat een groot aantal diensten - waaronder die van vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen - is aangewezen voor een meldingsplicht indien een ongebruikelijke transactie wordt gesignaleerd.

x 1 0 0 Marcel Pheijffer
Opinie

PwC in Tadzjikistan, goed idee?

Tadzjikistan is een voormalige Sovjet-republiek in Centraal-Azië met ongeveer 6,6 miljoen inwoners. Het land heeft ruim driemaal de oppervlakte van Nederland. Tachtig procent van het land bestaat uit bergen hoger dan drieduizend meter. Tadzjikistan wordt begrensd door China, Afghanistan, Oezbekistan en Kirgizië. De voertalen zijn Tadzjieks en Russisch. De hoofdstad is Dushanbe. Voornaamste bronnen van inkomsten zijn de sterk verouderde aluminiumindustrie, enige mijnbouw (goud) en fruitteelt.

x 0 0 0 Marcel Pheijffer