Opinie

Tuchtrecht: driejaarstermijn is voor de dommen

In het accountantstuchtrecht is een delict verjaard als meer dan zes jaren zijn verlopen tussen het tijdstip van het delict en het indienen van de klacht. Ook is het delict verjaard als niet wordt geklaagd binnen drie jaar nadat de klager redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van het klachtwaardige delict.

Voor die laatste situatie is van belang of de klager niet kan worden vereenzelvigd met degene die het delict constateerde. De Accountantskamer heeft in een tuchtzaak (uitspraak 14/3/2016) opnieuw geoordeeld dat Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM) niet kunnen worden vereenzelvigd.

De Accountantskamer refereert daarbij aan haar eerdere uitspraak (uitspraak van 13/7/2012), die volgens haar is bevestigd door het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) (uitspraak van 4/4/2014). De stelligheid van de Accountantskamer over die bevestiging is overigens niet met zoveel woorden terug te vinden in de uitspraak van het College. Appellant stelt dat de Belastingdienst en het OM beide deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon, waaruit vereenzelviging zou volgen, maar op deze stelling is het CBB niet ingegaan.

Aannemende dat de visie van de Accountantskamer de juiste is, is daarmee voor de snuggere klager de driejaarstermijn van de baan. Je laat iemand anders de klacht indienen, iemand die geen benul heeft van het delict, dus pas dan gaat voor hem de driejaarstermijn lopen. Die ander hoeft geen enkele betrokkenheid bij het delict te hebben: in het accountantstuchtrecht is niet - anders dan bijvoorbeeld bij het tuchtrecht voor notarissentuchtrecht of advocaten - nodig dat de klager enig belang heeft bij de klacht.

Als de Belastingdienst geen last heeft van de driejaarstermijn, door indiening van de klacht te laten plaatsvinden door het OM, dan is het enige wat een klager-in-spe moet doen om ook niet gebonden te zijn aan de driejaarstermijn: iemand anders vinden voor de formele indiening van de klacht.

Is dat wat de wetgever beoogde met verjaringstermijnen?

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Jan Achten is BDO- en NBA-pensionaris.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.