Jan Achten

Jan Achten

Jan Achten is BDO- en NBA-pensionaris. Hij was bij de NBA onder meer actief in de accounting expert group van de EFAA, de Europese koepel van mkb-beroepsorganisaties voor accountants waar de NOvAA bij is aangesloten. Daarnaast was hij betrokken bij de NBA Helpdesk en verrichtte hij ad hoc werkzaamheden.

Opinie

RJ is toe aan herpositionering: vervang richtlijnen door directieven en richtsnoeren

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een private instelling die richtlijnen voor de jaarverslaggeving uitbrengt. Richtlijn in de zin van 'directief' is iets waar betrokkenen zich aan zouden moeten houden. In die zin zijn ze lang omstreden geweest. Zo betoogde hoogleraar Hans Beckman dat ze niet meer zijn dan vakliteratuur die rechters naar believen kunnen gebruiken. Maar gaandeweg kregen ze meer status.

x 0 0 0 Jan Achten
Opinie

Rariteiten IFRS (1): Hoe beter de vooruitzichten, hoe slechter de solvabiliteit

In een vorige bijdrage betoogde ik dat fair value-waardering van eigen schulden wellicht niet verstandig is, maar dat het - uitgaande van fair value accounting - geen ‘rariteit' kan worden genoemd. Dit naar aanleiding van het artikel 'Rariteitenkabinet crisis'. Hetzelfde geldt voor de voorbeelden drie en vier in dat artikel. Voorbeeld twee ging niet over waardering, maar over gebruik maken van de staatssteun.

x 1 0 0 Jan Achten
Opinie

Bezinning nodig over samenstellingsverklaring

Met de nieuwe COS 4410 Samenstellingsopdrachten is ook een nieuwe samenstellingsverklaring op komst. Deze is beïnvloed door tuchtjurisprudentie: de tot nu toe gehanteerde terminologie 'niet die zekerheid' suggereerde te veel en wordt vervangen door 'geen zekerheid omtrent de getrouwheid'. Wel biedt de verklaring andere, partiële, zekerheid. Namelijk dat de jaarrekening is opgesteld conform titel 9 of andere vigerende regelgeving voor de onderhavige jaarrekening.

x 1 0 0 Jan Achten