Opinie

Rariteiten IFRS (2): Productiviteitsstijging als ramp

In mijn vorige bijdrage beschreef ik een rariteit die ontstaat doordat IFRS geen voorwaardelijke verplichtingen wil. Aanleiding was het artikel 'Rariteitenkabinet crisis'. Daarin werden enkele 'rariteiten' genoemd die naar mijn idee een normale consequentie zijn van fair value waardering.

Maar echte IFRS-rariteiten bestaan dus wel degelijk. Hieronder nog een tweede voorbeeld, dat eveneens voortkomt uit het feit dat IFRS geen ruimte laat voor voorwaardelijke verplichtingen.

Op basis van IAS 19 Pensioenen moet een vennootschap rekening houden met toekomstige salarisstijgingen. Voor zover die salarisstijging een verplichting is (juridisch of feitelijk), kan zulks moeilijk een punt van discussie zijn.

Maar hoe zit het met salarisstijging die tot de bevoegdheid van de vennootschap hoort: zou deze worden verstrekt als er geen enkele productiviteitsstijging tegenover staat?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Net als in het vorige voorbeeld moeten we weer de twee zaken uit elkaar houden: de verwachte productiviteitsstijging mag niet worden geactiveerd, terwijl de verwachte pensioenstijging die daarmee samenhangt wel moetworden gepassiveerd.

Deze rariteit wordt vooral versterkt als de vennootschap over een excellente afdeling personeelszaken beschikt die enorm bedreven is in het verbeteren van de productiviteit van de werknemers en de vennootschap daarmee een gouden toekomst schenkt. Voor de solvabiliteit is die gouden toekomst een ware ramp!

IAS 19 is gemodelleerd naar FAS 87 uit de Amerikaanse verslaggevingstandaarden US GAAP. De bepalingen over toekomstige salarisstijgingen zijn gelijkluidend.

Daarmee houdt de vergelijking echter op. Uit gesprekken met functionarissen van Amerikaanse bedrijven komt naar voren dat zij alleen salarisstijgingen in de pensioenberekeningen opnemen waartoe zij contractueel verplicht zijn.

Soms is convergentie richting US GAAP nog niet zo slecht.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Jan Achten is BDO- en NBA-pensionaris.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.