Opinie

Over de nieuwe governance

De afgelopen dagen is er veel discussie geweest op Accountant.nl. Ik beschouw dat als een uitstekende aanloop naar onze algemene ledenvergadering. Er zijn veel vragen gesteld en op de ALV zullen die met veel plezier beantwoord worden. De ALV is immers de plaats waar de discussie tussen het bestuur en de leden plaatsvindt. Toch wil ik hier al wel vast op een paar zaken reageren, omdat we rechtstreeks aangesproken werden.

Er moet mij, voordat ik inga op de inhoud, wel eerst iets van het hart. De diverse bijdragen lezend vraag ik me, nu bijna een jaar 'aan boord' bij de NBA, af waarom gebrek aan vertrouwen toch keer op keer de boventoon voert in de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen in de sector tegemoet worden getreden. Ook ten aanzien van het governance-voorstel, dat op 17 december aan de leden van de NBA wordt gepresenteerd, bestaan er blijkbaar twijfels over echte veranderingsbereidheid en goede intenties. Laat me duidelijk zijn: veranderen is geen doel op zich. Het is in onze ogen een middel. Maar wel een essentieel middel om te komen tot de voor onze beroepsgroep zo nodige verandering en verbetering. Laten we de discussie zo ook voeren: met een doel voor ogen.

En dan het governance-voorstel zoals dat tijdens de ALV wordt gepresenteerd. Het is samen te vatten in twee regels:

  • Een structuur die is gericht op de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar.
  • Meer autonomie voor de leden en minder macht voor het bestuur.

Om er een succes van te maken is leiderschap een essentiële randvoorwaarde, maar leiderschap laat zich niet afdwingen. De route naar leiderschap, daadkracht en vernieuwing komt niet op een compliance-achtige manier tot stand, maar heeft alles te maken met cultuur en gedrag. Het is er ook niet zomaar,  maar vraagt hard werken, lef en het onderlinge vertrouwen dat samen optrekken een betere route is dan elkaar keer op keer de maat nemen. Ik realiseer me dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, maar als we intern niet in staat zijn dat gezamenlijk te ontwikkelen dan wordt het extern, in ons contact met de samenleving, bijkans onbegonnen werk. En daarmee blijft onze maatschappelijke relevantie een lastig dossier, in plaats van een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Marco van der Vegte, Diana Clement, Gertjan Stoker, Berry Wammes en ik zijn de afgelopen periode bij alle afdelingen, werkgroepen en commissies geweest, om daar van de leden te horen hoe zij hier tegen aankijken. Dat heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd en sterkt ons in de gedachte dat het nieuwe governance-model een bijdrage kan leveren aan de verbeteringen die wij met elkaar nastreven. Nadrukkelijk zij hier nogmaals gezegd dat het voorstel, dat tijdens de ALV wordt gepresenteerd, niet in beton is gegoten; in tegendeel. Het schetst de richting waarin de governance zich, gegeven de vastgestelde visie, zou moeten ontwikkelen. Voor de uitwerking nemen we, ook omdat het een wetswijziging vraagt, de tijd en dat doen we samen met zoveel mogelijk leden. Het streven is erop gericht om in juni 2020 tot finale besluitvorming te komen.

Ons is gevraagd waar die huidige inzichten vandaan komen. In de visie gaat het over de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar. Die staat centraal in het denken. Dat geldt daarmee automatisch ook voor de governance. Dit inzicht was er bij het schrijven van de vernieuwingsagenda nog niet. Onder meer enkele bezoeken aan buitenlandse zusterorganisaties hebben bijgedragen aan onze gedachtevorming.   

Leiderschap, daadkracht en vernieuwing zijn de sleutelwoorden in de noodzakelijke verandering, waarvoor de sector is gesteld. Ze kunnen zich alleen ontwikkelen als er het vertrouwen is dat we het met elkaar (groot en klein, jong en iets minder jong) kunnen doen en gaan doen. De sector heeft een rijk verleden en alhoewel dat geen garantie voor de toekomst is, biedt het wel een perspectief. Voor mij is dat een vanzelfsprekende maatschappelijke relevantie, die het bestaansrecht van de sector legitimeert.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 63 51 Spelregels debat

Gerelateerd

Afbeelding Opinie

Waarom de alternatieve structuurmodellen uit het AFM-rapport niet gaan werken

Het accountantsberoep ontleedt zijn bestaansrecht door te voorzien in een behoefte van het maatschappelijk verkeer. Het beroep is ontstaan als gevolg van boekhoudschandalen, is daarna uitgegroeid tot een vertrouwensfunctie en staat nu onder forse druk door nieuwe boekhoudschandalen. Op zich is dat een normale levenscyclus: iets ontstaat uit chaos, groeit en sterft af.

x 7 149 18 Jeffrey Bekkerin

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.