Opinie

24/7: NBA Open

Is de tijd om de ramen en deuren te sluiten bijna aangebroken, met de laatste NBA Open evenementen in zicht? Tijd om de ideeën, wensen en verzoeken te bundelen in een alomvattende notitie, de beleidslijnen daarop af te stemmen en weer over tot de orde van de dag? Integendeel.

De enig wenselijke uitkomst van NBA Open is dat we samen blijven kijken hoe het beter en anders kan. Op basis van mijn deelname aan een NBA Open-evenement, een gezamenlijke bijeenkomst van de ledengroepen en een kerngroepvergadering, ben ik ervan overtuigd dat onze beroepsorganisatie dat ook de wenselijke uitkomst vindt. En dat ze haar leden actief probeert te betrekken bij de inrichting van een nieuwe governancestructuur, waarin ruimte is voor inbreng, bottom-up, van alle leden. 

Waar naar mijn persoonlijke mening de besluitvorming vanuit 'Amsterdam' nogal eens aanvoelt als een lang traject met veelvuldig overleg dat veelal niet op korte termijn tot direct voor de praktijk voelbare initiatieven leidt, bewonder ik de snelheid en daadkracht waarmee NBA Open is gelanceerd. Datzelfde geldt voor de insteek. Het initiatief is een gedurfde, maar oprechte poging om in contact te komen met de leden. Niet om een verhaal te vertellen, maar om te luisteren naar de verhalen van de leden. Persoonlijke aandacht voor het individuele lid, soms voorafgegaan door een al even persoonlijke uitnodiging.

Het NBA Open-event dat ik koos, was eerlijk gezegd niet druk bezocht. Een waarneming die tenminste ook voor een aantal andere events gold. Ik durf echter wel te stellen dat alle aanwezigen de avond zowel plezierig als nuttig hebben ervaren. Een ervaring die unaniem wordt gedeeld door bezoekers aan andere events. Wat ik vooral positief vond aan het open delen van verhalen en ideeën met andere accountants, is de gemixte samenstelling van de groep. Controlerend accountants, trusted advisers, accountants in business, overheidsaccountants. Accountants uit verschillende ledengroepen die vertellen hoe het met hen gaat. Maar accountants die ook allemaal iets gemeen hebben. Iets dat hen verbindt. Noem het de VGBA. Noem het fundamentele beginselen. Noem het vakbewame mensen die met trots hun vak uitoefenen en recht doen aan het sterke merk accountant. Welke naam je het ook geeft, het is duidelijk dat deze mensen, deze collega's, ondanks het verschil in werkkring en het verschil in werkzaamheden, waarden met elkaar delen die maken dat wij accountant zijn.

Betekent dit dat de indeling binnen de huidige governance naar ledengroepen daarmee achterhaald is? Dat we de verbinding, intern en extern, moeten zoeken op onderwerpen en thema's die ons binden; niet vanwege de ledengroep waartoe we behoren, maar uit hoofde van de werkzaamheden die we verrichten en de kennisontwikkeling en -deling die dat vergt? Het zijn geen vragen die ik voor u zal beantwoorden. En ik ben ook niet op zoek naar een pasklaar antwoord, maar ik hoop dat u wel wilt meedenken.

In de gevoerde, goede gesprekken hebben collega's kunnen aangeven wat zij van de NBA nodig hebben. Maar belangrijker is misschien de vraag wat iedere accountant zelf kan doen. Als accountants zijn wij zelf de belangrijkste ambassadeurs van ons beroep. Wij bewijzen dagelijks dat ons werk veel toegevoegde waarde heeft; in het bedrijfsleven, bij de overheid, als zelfstandige of als onderdeel van een accountantsorganisatie. Door met passie en trots ons vak uit te oefenen, zetten we dagelijks een onderscheidend en sterk merk neer. Alle ruim 21.000 accountants.

In mijn ogen moet de NBA dan ook vooral een faciliterende rol vervullen. De leden faciliteren de verbinding op te zoeken, zodat zij elkaar kunnen helpen bij thema's die hen verbinden en bij de uitdagingen waar wij gezamenlijk voor staan. Geen marketingmachine zal kunnen tippen aan de kracht van meer dan 21.000 ambassadeurs.

Heeft u hele andere ideeën over de governance van onze beroepsorganisatie, of gelooft u ook in de kracht van verbinding? Laat het weten tijdens de creatieve conferentie op 17 juni. Want ook na de toekomsttafels is de NBA nog open: 24/7.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.