Tuchtrecht

Betrokken bij onjuiste btw-aangifte

Een accountant-administratieconsulent adviseert een klant van zijn medewerker om een onjuiste btw-aangifte te doen, omdat die nog even onvoldoende geld heeft op de rekening. De latere ontkenning maakt niet uit: in dat geval had hij de medewerker moeten tegenhouden de onjuiste aangifte in te dienen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
16/1262
Datum uitspraak:
13 september 2017
Oordeel:
beroep ongegrond / klacht gegrond
Maatregel:
berisping
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2017:373

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent heeft een accountantskantoor. Hij helpt één van zijn medewerkers met de oprichting van een eigen administratiekantoor, dat kantoorruimte huurt in het pand waar ook de andere medewerkers van het accountantskantoor zitten. De medewerker doet de werkzaamheden voor het administratiekantoor grotendeels in zijn eigen tijd. Tijdens zijn werk voor het accountantskantoor is hij echter ook beschikbaar voor klanten van het administratiekantoor.

Twee ondernemers willen in overleg met een adviseur een groothandel in LED-verlichting opzetten. Hun adviseur is een zakenrelatie van de accountant. Tijdens de oprichtingsbespreking zegt de accountant dat hij de gevraagde diensten niet kan verlenen. Hij verwijst de ondernemers naar het administratiekantoor, dat voor hen aan de slag gaat.

De eigenaar van het administratiekantoor richt een investerings-bv op. De accountant schiet de oprichtingskosten van de drie vennootschappen (1361,25 euro) voor, omdat het administratiekantoor nog geen eigen bankrekening heeft. De investerings-bv betaalt deze kosten snel daarna terug.

De LED-ondernemers werken samen met de eigenaar van het administratiekantoor; één van hen is tijdelijk directeur van de investerings-bv. De ondernemers willen de samenwerking al snel stoppen. Volgens hen heeft de accountant hun geadviseerd een veel te laag bedrag aan btw aan te geven, omdat er even niets op de bankrekening van de bv stond. De correctie zou later wel volgen.

De accountant stuurde de ondernemers een e-mail met de volgende tekst: “Ook nog belangrijk om te weten: de afdracht BTW 2e kwartaal 2015 is berekend op € 8.741. Omdat er al uitkeringen naar personen waren gedaan was er geen saldo op de bank en heb ik besloten om de aangifte op € 141 te zetten. Blijft dus nog op korte termijn een correctie in te sturen van € 8.600 en dit nog te betalen. (...)”.

Door de foutieve aangifte krijgen de ondernemers problemen met de fiscus. Onder dreiging van een tuchtklacht tegen de accountant vragen zij een tegemoetkoming in de kosten om het probleem op te lossen. De accountant wijst het verzoek af. De ondernemers dienen een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer. De Accountantskamer legt hem een berisping op. De accountant gaat in hoger beroep.

Beroepsgronden

De accountant zegt onder meer dat:

  1. de ondernemers de klacht over de btw-aangifte niet hadden mogen indienen, omdat zij toen geen bestuurder meer waren van de investerings-bv;
  2. hij geen enkele bemoeienis heeft gehad met de btw-aangifte over het tweede kwartaal van 2015; de e-mail waaruit de Accountantskamer dit heeft afgeleid, had hij verstuurd nadat de ondernemers aangifte hadden gedaan;
  3. de maatregel te zwaar is, omdat de Accountantskamer de suppletieaangifte heeft genegeerd, maar wel een eerdere waarschuwing heeft meegewogen.

Oordeel

Het beroep is ongegrond.

Ad 1

Volgens vaste rechtspraak van het college kan iedereen een klacht indienen. Het is daarom niet relevant of een klager al dan niet een persoonlijk belang heeft bij het indienen van de klacht.

Ad 2

De accountant heeft zich bij de Accountantskamer en bij het college gepresenteerd als klankbord voor en coach van de eigenaar van het administratiekantoor. Op de zitting van het college heeft hij gezegd dat de eigenaar/medewerker het probleem van de btw-aangifte aan hem had voorgelegd. Het is ongeloofwaardig dat hij geen enkele bemoeienis heeft gehad met de gewraakte btw-aangifte en de genoemde e-mail alleen heeft verstuurd om de eigenaar/medewerker te beschermen tegen dreigende en denigrerende uitspraken van de twee ondernemers.

Het college gelooft dat ook niet, omdat de accountant zegt dat hij er wél op heeft aangestuurd dat de ondernemers de foutieve aangifte zouden herstellen binnen de eerstvolgende termijn.
Als de accountant al niet zelf betrokken was bij de aangifte heeft hij de medewerker/eigenaar er in ieder geval niet van weerhouden om een onjuiste btw-aangifte in te dienen.

Net als de Accountantskamer vindt het college dat de accountant daardoor in strijd heeft gehandeld met het integriteitsbeginsel respectievelijk het vakbekwaamheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Maatregel

Berisping. In strijd handelen met het integriteitsbeginsel wordt een accountant in beginsel zwaar aangerekend. De Accountantskamer heeft wel degelijk meegewogen dat het de bedoeling was om de suppletieaangifte alsnog volledig te betalen. Ook het college houdt hier rekening mee; net als met de eerdere waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

De accountant bracht zo’n tien jaar geleden ook al een klant in de fiscale problemen door zijn slordigheid. Het is begrijpelijk dat de tuchtrechter dit antecedent meeweegt nu de accountant opnieuw een vergelijkbare slordigheid heeft begaan. Tien jaar geleden had hij het integriteitsbeginsel niet geschonden, nu wel. Misschien heeft daarbij meegespeeld dat hij heeft geprobeerd om zich onder zijn verantwoordelijkheid uit te wurmen door de smoking gun een andere betekenis te geven.

Het is evenzeer begrijpelijk dat het college deze bewering niet gelooft. Of de houding van de accountant nog van invloed is geweest op de sanctie, blijkt niet uit de uitspraak. Maar als het college het verweer van de accountant wél geloofwaardig had gevonden, was de maatregel vermoedelijk niet lager uitgevallen. Want ook al adviseer je niet zelf aan de klant om een onjuiste aangifte te doen - je moet jouw medewerker ervan weerhouden zo’n aangifte te doen. Gelukkig voor de accountant gelooft het college wel dat hij de aangifte later wilde rechttrekken. En vooruit… ik geloof het ook.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.