Tuchtrecht

Belastende informatie over derde naar fiscus

Een registeraccountant stuurt voor de afwikkeling van een nalatenschap brieven naar de Belastingdienst, waarin – deels onjuiste - privé-informatie over een derde staat, zonder dat die derde dit weet.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1482 Wtra AK
Datum uitspraak:
06 maart 2020
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2020:24

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

In 2013 neemt een registeraccountant FFP het verzorgen van de ib-aangiften op zich voor een vrouw en een man die in Duitsland wonen. De twee zijn executeur-testamentair in de erfenis van hun moeder, die ook in Duitsland woonde en in 2012 is overleden.

Medio 2015 vragen de executeurs de accountant of hij bij de Belastingdienst wil informeren of het erfdeel van hun moeder in Nederland wordt belast. Zij sturen de accountant hiervoor alle informatie die zij hebben over hun (half)zus. De accountant vraagt de Belastingdienst een beschikking af te geven over de heffing van erfbelasting. Begin juli 2015 laat de Belastingdienst de accountant weten dat er in Nederland geen erfbelasting wordt geheven over de nalatenschap van de moeder.

De (half)zus dient in augustus 2019 een klacht in bij de Klachtencommissie van de NBA, maar trekt deze in als zij kort daarna een klacht tegen de accountant heeft ingediend bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. over haar gecorrespondeerd met de Belastingdienst zonder dat zij dat wist en persoonlijke, niet relevante, informatie over haar verstrekt;

b. de klaagster hierover niet te woord willen staan terwijl zij wel de rekening gepresenteerd krijgt.

Oordeel

Klachtonderdeel a is gegrond.

Ad a Gegevens aan fiscus
Volgens de klaagster heeft de accountant in de correspondentie met de Belastingdienst iets beweerd dat niet juist is en haar privacy geschonden. Zo heeft hij in een brief aan de fiscus ten onrechte de suggestie gewekt dat zij belastingschulden heeft, terwijl dat niet aan de orde is. In deze brief schrijft de accountant namelijk dat één van de documenten van belang is “in verband met de aansprakelijkheid van de testament-executeurs voor belastingschulden van de in Nederland woonachtige zus”.

Op de zitting bij de Accountantskamer heeft de accountant gezegd dat hij hiermee niet de suggestie heeft willen wekken dat de Nederlandse (half)zus belastingschulden heeft, maar dat de passage terugverwijst naar de aanhef van de brief, waarin hij vraagt om een beschikking over de erfbelasting. Volgens de accountant is het duidelijk dat hiermee alleen de eventueel te betalen erfbelasting wordt bedoeld.

De Accountantskamer is het hiermee niet eens. In de brief rept de accountant van belastingschulden, wat suggereert dat het om meer gaat dan alleen erfbelasting. De desbetreffende alinea roept ook een bepaald beeld op van de klaagster als je die leest in samenhang met de bijgevoegde brief van de zus en halfbroer. Daarin staat namelijk dat:

  • een deurwaarder bij de klaagster langs is geweest;
  • er verschillende gerechtelijke procedures lopen;
  • de klaagster een rekening heeft bij een Spaanse bank.

Op de zitting heeft de accountant erkend dat het verstandiger was geweest als hij de brief van de executeurs niet had meegestuurd naar de Belastingdienst, omdat hij daarmee ongevraagd privégegevens van de klaagster heeft prijsgegeven zonder dat dit nodig was.

Ad b Communicatie

Volgens de Nederlandse (half)zus wilde de accountant haar telefonisch geen informatie geven over wat er allemaal speelde. Toen zij hem belde om een afspraak te maken, zei hij dat dit geen zin had. Volgens de klaagster was hij erg onvriendelijk en heeft hij uiteindelijk opgehangen. De accountant bestrijdt dit en zegt dat hij haar vriendelijk te woord heeft gestaan.

De Accountantskamer kan achteraf niet meer vaststellen wat zich tussen hen heeft afgespeeld. De klaagster heeft haar verwijt niet onderbouwd en haar lezing van de gang van zaken is ook niet op een andere manier aannemelijk geworden.

Maatregel

Waarschuwing. De (inmiddels uitgeschreven) accountant heeft in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid door ongevraagd persoonlijke gegevens van de klaagster te verstrekken aan de Belastingdienst terwijl hij wist dat die gegevens niet van belang waren voor de beoordeling van de aanvraag. Bovendien was de klaagster geen klant van de accountant en wist hij dat er onenigheid bestond tussen haar en haar familie.

Annotatie Lex van Almelo

Om duidelijkheid te krijgen over de heffing erfbelasting stuurt een accountant de Belastingdienst allerlei informatie toe. Ook over de Nederlandse (half)zus van zijn klanten in Duitsland. In een brief suggereert de accountant dat de Nederlandse, die ruzie heeft met haar zus en halfbroer in Duitsland, belastingschulden heeft. Ook stuurt de accountant onnodig en achter de rug van de klaagster om een brief mee, waarin de zus en halfbroer negatieve uitspraken over haar doen. De accountant heeft hiermee het vertrouwelijkheidsbeginsel geschonden, ook al is de Nederlandse (half)zus geen klant van hem.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.