Tuchtrecht

Cliënt hoeft niet in te stemmen met tariefswijziging

De klacht tegen twee accountant-administratieconsulenten is ongegrond, maar de Accountantskamer heeft wel twee tips: leg tarieven vast en bespreek de jaarrekening.

Accountantskamer

Zaaknummers:
20/1276 en 20/1278 Wtra AK
Datum uitspraak:
01 februari 2021
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:12

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De uitbater van twee firma’s besteedt de loonadministratie, het opstellen van de jaarstukken en het doen van belastingaangiften uit aan een accountantskantoor. De afspraken en tarieven zijn niet vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Het kantoor factureert in 2019 twintig mille voor werkzaamheden die samenhangen met de boekjaren 2015 tot en met 2019. De ondernemer vindt dat te veel, betaalt slechts een deel en dient een klacht tegen twee accountant-administratieconsulenten in bij de Accountantskamer.

Klacht

Eén van de accountants heeft:

e. niet gereageerd op een brief van de ondernemer.

De twee accountants hebben:

a. geweigerd inzicht te geven in de declaraties;

b. er bij de ondernemer op aangedrongen driemaal een ander boekhoudprogramma aan te schaffen, wat veel geld heeft gekost, terwijl die programma’s geen van alle een beter inzicht in de administratie opleverden;

c. in de loop van de tijd de tarieven verhoogd, terwijl daarover nooit afspraken zijn gemaakt;

d. de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 nooit met de ondernemer besproken;

f. de ondernemer niet laten weten dat een aantal fiscale aangiften niet op tijd was ingediend, waardoor fiscale beslagen volgden, die noopten tot extra werkzaamheden en leidden tot extra declaraties;

g. op oneigenlijke wijze gebruik gemaakt van het retentierecht;

h. zich schuldig gemaakt aan misbruik van hun machtspositie en bedrog gepleegd.

Oordeel

De klacht is ongegrond, want onvoldoende onderbouwd dan wel onvoldoende aannemelijk gemaakt. Twee overwegingen van de Accountantskamer zijn het waard te worden aangestipt.

Ad c Tarieven

Er is geen beroepsregel die voorschrijft dat een accountant wijzigingen in de tarieven telkens moet afstemmen met de cliënt. Maar om discussies te voorkomen, is het verstandig om vast te leggen welke tarieven in rekening worden gebracht en hoe veranderingen in de tarieven worden doorgevoerd.

Eén van de accountants heeft in een e-mailbericht aan de ondernemer uitgelegd dat de uurtarieven tussen 2009 en 2019 zijn gestegen als gevolg van inflatie. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de declarerende accountant zo onzorgvuldig, niet-integer of onprofessioneel heeft gehandeld dat hij de Wet op het accountantsberoep of andere beroepsregels heeft geschonden.

Ad d Bespreken jaarrekening

Het bespreken van jaarrekeningen met een klant is geen verplichting die voortvloeit uit de geldende wet- en regelgeving voor accountants. Wel verdient het de voorkeur de jaarrekening te bespreken. In dit geval stonden de accountants onder hoge tijdsdruk, omdat de Belastingdienst wilde dat de jaarrekeningen snel werden aangeleverd.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een tuchtklacht over facturen heeft alleen kans van slagen als de accountant het te bont maakt en dat is hier niet het geval. De accountants hadden de discussie over de tarieven kunnen vermijden door de hoogte vast te leggen in de opdrachtbevestiging en daarin ook aan te geven hoe de tarieven eventueel worden verhoogd. Vanuit het oogpunt van gedrags- en beroepsregels heeft de accountant voor een verhoging echter geen toestemming nodig van de klant.

Ook verdient het aanbeveling om de jaarrekening te bespreken met de klant, al is de accountant dat niet verplicht. In dit geval moest de accountant snel de jaarrekening aanleveren aan de Belastingdienst. Dat was in het belang van de klant.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.