Tuchtrecht

Minder dan 200 uur accountant? Geen PE!

Een accountant in business had een ontheffing van zijn PE-verplichtingen kunnen krijgen, omdat hij minder dan 200 uur per jaar zijn vaardigheden van accountant gebruikt. De waarschuwing en boete vervalt daarom in hoger beroep.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
20/1149
Datum uitspraak:
16 november 2021
Oordeel:
gegrond, klacht ongegrond
Maatregel:
geen in plaats van waarschuwing en boete
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2021:996

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant was van 2016 tot en met 2018 accountant in business. Voor die drie jaar heeft hij in totaal 78 PE-uren geregistreerd. Met ingang van 1 oktober 2020 laat hij zijn inschrijving doorhalen. De NBA klaagt er bij de Accountantskamer over dat de (voormalig) accountant:

a. minder dan 120 uur aan PE-activiteiten heeft besteed in de driejaarscyclus 2016-2018;

b. in ieder geval niet heeft voldaan aan de registratieplicht.

De Accountantskamer verklaart klachtonderdeel a gegrond, omdat de accountant 42 uur te weinig heeft besteed aan PE-activiteiten. (20/1327 Wtra AK, niet gepubliceerd). Hierdoor heeft de accountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer heeft klachtonderdeel b niet behandeld en een waarschuwing opgelegd plus een geldboete van 2940 euro.

De accountant gaat in hoger beroep.

Hoger-beroepsgronden

De accountant heeft:

  • zich sinds 2015 volledig gericht op de opslag, het onderhoud en reparatie van sloepen;
  • daarmee alle banden met financieel georiënteerde functies achter zich gelaten;
  • dus geen enkele beroepsmatige activiteiten ondernomen die verband houden met accountancy;
  • in zijn nieuwe werkkring als watersportondernemer geen enkel zakelijk voordeel gehad uit activiteiten die gerelateerd kunnen zijn aan de status van accountant, waardoor de boete van 2940 euro disproportioneel is.

Oordeel

Het hoger beroep is gegrond.

Ook een accountant in business moet minstens 120 PE-punten per driejaarscyclus behalen, waarvan ten minste 20 PE-punten per kalenderjaar (zie artikel 2 van de destijds geldende Nadere voorschriften permanente educatie, NVPE). De bedoeling van de PE-verplichting is kwaliteitsbehoud in het vak. Een accountant in business kan onder meer een ontheffing van deze verplichting krijgen als hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden minder dan 200 uur per kalenderjaar de specifieke deskundigheid aanwendt dan wel kan aanwenden waarover een accountant gewoonlijk beschikt (zie artikel 6 lid 2 van de NVPE in combinatie met artikel 1 van de destijds geldende Beleidsregel permanente educatie).

De NBA vindt dat de accountant zich moest houden aan zijn PE-verplichting, omdat hij tot 1 oktober 2020 stond ingeschreven in het accountantsregister. Op de zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de NBA desgevraagd gezegd dat zij de tuchtklacht zeer waarschijnlijk niet zou hebben ingediend - of deze alsnog hebben ingetrokken - als zij eerder op de hoogte was geweest van de bijzondere omstandigheden van de accountant. Maar het was de NBA tot dan toe onduidelijk of de accountant als watersportondernemer de specifieke deskundigheid had gebruikt of kunnen gebruiken van een accountant. Dat hij sinds 2015 een heel ander beroep heeft uitgeoefend, zou reden zijn geweest om hem voor de driejaarscyclus 2016-2018 een ontheffing te verlenen.

Op de zitting heeft de beroepsorganisatie verder toegezegd dat zij de accountant over de periode tussen 2019 en 1 oktober 2020 geen maatregel zal opleggen, omdat hij geen PE-punten heeft behaald/geregistreerd.

Omdat de accountant in aanmerking zou zijn gekomen voor een ontheffing kan hem volgens het college niet worden verweten dat hij van 2016-2018 niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan.

Het hoger beroep is gegrond en de klacht ongegrond.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Wanneer je als accountant nog geen 200 uur per jaar werkzaamheden doet, waarvoor je de deskundigheid van accountant gebruikt of kan gebruiken, kun je een ontheffing vragen van de PE-verplichting. In dit geval wist de NBA te laat dat de (inmiddels uitgeschreven) accountant in business hiervoor in aanmerking kwam. Daarom zet het college een streep door de waarschuwing en de boete van bijna drie mille.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.