Van de Helpdesk

Aanwezigheid bij hoorzitting

Is aanwezigheid verplicht tijdens een hoorzitting van de Klachtencommissie NBA als een klacht tegen je is ingediend?

Categorie: Klacht- en tuchtrecht
Onderwerp: Aanwezigheid tijdens hoorzitting Klachtencommissie NBA
Regelgeving: Artikel 19, lid 2 sub c Wet op het accountantsberoep, de Verordening op de klachtbehandeling, in het bijzonder artikel 9 en artikel 12

Vraag...

Er is een klacht tegen mij ingediend bij de Klachtencommissie NBA. De klacht wordt tijdens een hoorzitting mondeling behandeld. Ben ik verplicht op die hoorzitting te verschijnen?

Antwoord...

Nee, er bestaat geen verplichting om te verschijnen. Wel wordt van u verwacht dat u, gelet op de maatschappelijke functie die u als accountant vervult, zich onderwerpt aan de klachtenprocedure, die door wet- en regelgeving in het leven is geroepen. Een goed functionerend klachtrecht is in het belang van de gehele beroepsgroep. Als u geen gehoor geeft aan de uitnodiging voor de hoorzitting, bemoeilijkt u op twee manieren de goede werking van het klachtrecht.

Allereerst maakt u het onmogelijk dat u en de klagende partij dichter tot elkaar komen en dat het vertrouwen van de klagende partij in de beroepsgroep wordt hersteld. Dit terwijl de klachtbehandeling hier wel (mede) op is gericht en de hoorzitting daarvoor bij uitstek de gelegenheid biedt. Het aanhoren van elkaars standpunten kan al voldoende zijn om dichter tot elkaar te komen, ook als de klager zijn klacht handhaaft en de Klachtencommissie uitspraak doet. En soms blijkt tijdens de hoorzitting dat partijen zelfs voldoende mogelijkheden zien om tot een onderlinge oplossing van het geschil te komen, waarmee de klacht komt te vervallen.

Ten tweede staat u met uw afwezigheid een zorgvuldige klachtbehandeling in de weg doordat u de Klachtencommissie de gelegenheid ontneemt om u de vragen te stellen die zij nodig acht voor een goede beoordeling van de klacht. Daar schuilt overigens ook voor uzelf een reëel risico in: bij afwezigheid kunt u immers niet reageren op de klagende partij. U loopt daarmee het risico dat de Klachtencommissie het door de klagende partij ter zitting gestelde als niet of onvoldoende weersproken aanneemt.

Bent u onverhoopt niet in de gelegenheid persoonlijk aanwezig te zijn, en kan de hoorzitting niet meer worden verzet, dan kunt u zich door een door u aan te wijzen gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.