Van de Helpdesk

Zzp'er accountant in business?

Als zzp'er ben ik toch altijd accountant in business?

Categorie: indeling
Onderwerp: zzp'er
Regelgeving: Verordening op de ledengroepen, Algemene contributieverordening, Nadere voorschriften permanente educatie

Vraag...

 1. Na een dienstverband bij een big four-kantoor ben ik voor mezelf begonnen als zzp'er. Na een interimopdracht in het bedrijfsleven ben ik nu weer tijdelijk aan de slag bij een accountantskantoor. Voor mijn indeling maakt dit niet uit want als zzp'er ben ik toch altijd accountant in business, met een navenante contributieverplichting en mogelijkheden voor zelfstudie?
 2. Moet ik al mijn opdrachten doorgeven of is het voldoende me te laten registreren als zzp'er in de ledenadministratie?
 3. Eind september loopt mijn opdracht af bij het accountantskantoor. Gelukkig kan ik daarna direct aan de slag bij een eerdere opdrachtgever als controller. Moet ik echt iedere wijziging doorgeven?

Antwoord...

 1. De indeling in verschillende groepen geschiedt op basis van de definities in de Verordening op de ledengroepen. Een lid dat actief is voor een organisatorische eenheid waar (door de zzp'er zelf of een andere accountant) assurance of aan assurance verwante opdrachten worden verricht wordt geacht actief te zijn bij een accountantskantoor en kwalificeert als openbaar accountant. Een lid werkzaam bij een accountantsafdeling kwalificeert als intern accountant of overheidsaccountant. Voor alle overige opdrachten geldt een indeling als accountant in business.
  Hieruit blijkt dat niet de vorm waarin de arbeid wordt geleverd, maar de aard van de opdrachten en de omgeving waarbinnen de werkzaamheden worden verricht doorslaggevend zijn voor de vraag hoe een zzp'er kwalificeert.
 2. Denkbaar is dat verschillende werkzaamheden gelijktijdig worden gecombineerd. Wellicht dat een lid als zzp'er gedurende een kalenderjaar drie dagen in de week een interimopdracht als controller heeft en de andere twee dagen enkele samenstelopdrachten uitvoert. Voor de eerste opdracht geldt een indeling als accountant in business en voor de tweede als openbaar accountant.
  In zo'n geval geschiedt de indeling in die contributiegroep waarvoor de hoogste contributie geldt (artikel 3, derde lid, Algemene contributieverordening). In deze casus wordt u ook voor de PE als openbaar accountant beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is deze activiteit door te geven aan de ledenadministratie van de NBA.
 3. Een toekomstige wijziging van de aard van de werkzaamheden of de functie hoeft alleen te worden doorgegeven als er ook sprake is van een wijziging van de indeling in groepen.
  Zo'n wijziging heeft ook gevolgen voor de contributie en PE. Voor contributie geschieden tijdig doorgegeven wijzigingen per maand. In dit voorbeeld zou het betekenen dat na een contributiefactuur voor de indeling als openbaar accountant vanaf oktober een indeling in de lagere contributiegroep als accountant in business passend is en volgt een creditnota (artikel 3, vijfde lid, Algemene contributieverordening). Voor de PE hebben de laatste wijzigingen gevolgen voor het gehele kalenderjaar. Een openbaar accountant die tijdens het kalenderjaar switcht naar accountant in business wordt vervolgens voor het gehele kalenderjaar als accountant in business bezien en kan hierdoor tevens zelfstudie opgeven (artikel 7, tweede en derde lid, Nadere voorschriften permanente educatie).

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.