Van de Helpdesk

Wijziging grensbedragen wettelijke controle

Is het toegestaan dat een rechtspersoon de nieuwe groottecriteria reeds toepast over boekjaar 2015?

Categorie: Externe verslaggeving
Onderwerp: Ingangsdatum verhoging grensbedragen en wettelijke controle
Regelgeving: BW2

Vraag...

Is het toegestaan dat een rechtspersoon de nieuwe groottecriteria reeds toepast over boekjaar 2015?

Antwoord...

Ja, de nieuwe groottecriteria kunnen reeds over boekjaar 2015 worden toegepast zodra deze in de wet zijn aangepast. Dit kan ook gevolgen hebben voor de wettelijke controleplicht over boekjaar 2015.

Als gevolg van de in juni 2013 aangenomen Europese richtlijn 2013/34/EU dient Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te worden aangepast. Een voorstel hiertoe ligt op dit moment bij de Tweede Kamer ter behandeling. Na goedkeuring dient ook de Eerste Kamer nog haar goedkeuring te verlenen. Naar verwachting zal de wet vóór het einde van dit jaar in werking treden.

Volgens de voorgestelde wijzigingen worden ook de groottecriteria aangepast van artikel 2:396 lid 1 BW. De grensbedragen voor kleine rechtspersonen worden volgens het wetsvoorstel als volgt gewijzigd:

  • waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen);
  • netto-omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen);
  • het aantal werknemers blijft vijftig (ongewijzigd).

Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften van deze wet worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016. De Memorie van Toelichting stelt expliciet dat wordt toegestaan dat de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 worden toegepast. Dat betekent dat bij eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015.

Tweejaarstermijn

De vraag doet zich vervolgens voor welke grensbedragen kunnen worden gehanteerd bij het toepassen van de tweejaarstermijn in het eerste boekjaar van toepassing. Stel dat een rechtspersoon ervoor kiest de nieuwe voorschriften vervroegd toe te passen over boekjaar 2015. Welke grensbedragen gelden dan voor het vergelijkende boekjaar: de (lagere) grensbedragen van de huidige wet, of de nieuwe (hogere) grensbedragen? Op grond van de tekst van de Memorie van Toelichting lijkt het verdedigbaar dat de aangepaste (hogere) grensbedragen reeds worden gehanteerd bij het toepassen van de tweejaarstermijn.

De wetgever stelt namelijk dat door toe te staan dat de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 worden toegepast, het mogelijk wordt gemaakt dat rechtspersonen eerder gebruik kunnen maken van de vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Als een rechtspersoon over het boekjaar 2015 en over het voorafgaande boekjaar 2014 onder twee van de nieuwe (verhoogde) grensbedragen voor kleine rechtspersonen blijft, classificeert hij als kleine rechtspersoon en is hij over boekjaar 2015 vrijgesteld van de wettelijke controleplicht op grond van artikel 2:396 BW. Ook de vrijstellingen en overige bepalingen voor kleine rechtspersonen zijn dan van toepassing.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.