Van de helpdesk

Accountantsonderzoek bestuursverslag

Wat zijn bij een wettelijke controle de gevolgen van de aanpassing van artikel 2:393 lid 3 BW betreffende het signaleren van materiële onjuistheden in het bestuursverslag?

Categorie: corporate governance
Onderwerp: accountantsonderzoek bestuursverslag
Regelgeving: artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek

Vraag...

Wat zijn bij een wettelijke controle voor mij als controlerend accountant de gevolgen van de recente aanpassing van artikel 2:393 lid 3 BW betreffende het signaleren van materiële onjuistheden in het bestuursverslag?

Antwoord...

De controleverklaring richt zich met name op de uitkomsten van de controle van de jaarrekening. U hoefde tot nu toe enkel na te gaan of het bestuursverslag alle verplichte elementen bevat en of het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening. Deze laatste toets kon beperkt blijven tot de informatie in het bestuursverslag die ook voorkomt in de jaarrekening.

De recente aanpassing van artikel 2:393 lid 3 BW betekent een uitbreiding van de werkzaamheden met betrekking tot het bestuursverslag. Deze uitbreiding is van toepassing op  boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. U zult nu ook moeten onderzoeken 'of het bestuursverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat'.

Hierdoor moet de accountnat zich bij het lezen van het bestuursverslag voortaan ook afvragen of dit overeenkomt met de kennis die hij van de onderneming heeft.

Hierbij moet volgens de wetsgeschiedenis worden gedacht aan informatie over risico’s en corporate governance. Uit Standaard 315 volgt dat de accountant inzicht moet verwerven in de doelstellingen, strategieën en risico’s van de onderneming  die tot een afwijking van materieel belang kunnen leiden. Op grond hiervan kunt u bij het lezen van de risicoparagraaf bijvoorbeeld constateren dat bepaalde risico's die u tijdens de jaarrekeningcontrole heeft gesignaleerd ten onrechte zijn weggelaten of gebagatelliseerd.

De NBA komt nog met een nadere duiding van de werkzaamheden die in dit kader van de accountant worden verwacht. Dit maakt onderdeel uit van de omzetting van de in 2015 gepubliceerde ISA 720 (Revised) in de nationale standaarden. De nieuwe ISA 720 geeft expliciet aan dat de accountant de kennis die hij heeft verkregen bij de controle aanwendt bij het lezen en toetsen van het bestuursverslag.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.