Van de helpdesk

PE-uren toekennen aan PE-activiteiten

Kunnen PE-uren worden toegekend aan activiteiten zoals docentschap, begeleiding van studenten etc.? En zo ja, hoeveel?

Categorie: Permanente educatie
Onderwerp: Toekennen PE-uren aan PE-activiteiten, zoals doceren
Regelgeving: Nadere voorschriften permanente educatie, Beleidsregel permanente educatie

Vraag...

Kan ik PE-uren toekennen aan activiteiten waarbij wordt verwacht dat ik boven de materie sta (docentschap, begeleiding van studenten etc.) en zo ja, hoeveel?

Antwoord...

Als u een vak doceert waarbij u boven de stof staat of studenten begeleidt in werkzaamheden die u zelf reeds uitvoert of kunt uitvoeren, dan impliceert dit dat daaraan in beginsel voor u géén leereffect zit.

Uiteraard kan het zijn dat aan een deel ervan voor u wél een leereffect zit. Alleen dát deel kan kwalificeren voor uw PE-verplichting. Stel u treedt als docent op van een cursus van twaalf bijeenkomsten van drie uur, dan is het niet aannemelijk dat al deze uren zonder meer voor u kwalificeren als PE. Immers, de meeste docenten wordt gevraagd om als docent op te treden, omdat zij materiedeskundige zijn op het desbetreffende gebied. Voor uw PE-verplichting neemt u alleen die uren in aanmerking die daadwerkelijk een bijdrage hebben geleverd aan uw deskundigheid.

Bent u docent van een door de NBA gecertificeerde cursus dan kunt u uw doceeruren voor zover deze een bijdrage leveren aan deskundigheid verantwoorden als gecertificeerde PE-uren door bij de gecertificeerde cursus aan te geven dat u als docent bent opgetreden. Hebt u tijd besteed aan de voorbereiding op een docentschap of hebt u een cursus ontwikkeld en hebben deze uren of een deel ervan bijgedragen aan uw deskundigheid? In dat geval kunt u de overeenkomstige PE-uren opnemen in uw PE-registratie onder de noemer ‘optreden docent/inleider/cursusontwikkelaar. U registreert dergelijke activiteiten via het tabblad ‘Overige cursus of activiteit’.

Als u een (bijna (de)zelfde cursus meermalen geeft, kan een herhalingseffect optreden waardoor het educatieve aspect voor u (steeds meer) verdwijnt. In dat geval zit  hieraan voor u naar alle waarschijnlijkheid maar één of maximaal twee keer een leereffect. Als u volledig boven de stof staat en van een leereffect geen sprake meer is, mag u de desbetreffende activiteit dus niet (langer) verantwoorden als PE-activiteit.

Begeleidt u studenten, dan doet u dit waarschijnlijk ook (al dan niet deels) vanuit uw parate kennis. Dat gedeelte draagt niet bij aan uw deskundigheid.

De beoordeling ten aanzien van het al dan niet toekennen van PE-uren aan doceren en/of begeleiden van studenten is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de accountant. Echter, het is verstandig ermee rekening te houden dat u bij een controle op de naleving van de PE-regelgeving moet kunnen uitleggen waarom u de door u geregistreerde activiteiten als PE hebt verantwoord en voor hoeveel PE-uren.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.