Nieuws

Half miljoen jaarstukken nog niet gedeponeerd

Gemiddeld 15 procent van de ondernemingen heeft nog steeds geen jaarstukken gedeponeerd over de boekjaren 2005, 2006 en 2007. Dit komt neer op 285.000 jaarstukken. Over het boekjaar 2008 heeft 35,6 procent van de ondernemingen verzuimd tijdig de jaarstukken te deponeren, wat overeenkomt met 250.000 bedrijven die daarmee formeel een economisch delict plegen (ontheffingen niet meegeteld). Dit blijkt uit onderzoek van kredietmanagementbureau Graydon in samenwerking met Het Financieele Dagblad.

De resultaten over 2008 tonen een lichte verbetering aan in vergelijking met voorgaande jaren, toen circa 40 procent van de ondernemingen hun jaarcijfers niet tijdig hadden ingediend.

Deponeringsplichtige ondernemingen dienen binnen een wettelijke termijn van zeven maanden hun jaarcijfers te deponeren, maar op grond van bijzondere omstandigheden kan een onderneming uitstel worden verleend van maximaal zes maanden. Hiermee kan de termijn worden opgerekt tot dertien maanden na afsluiten van het boekjaar.

Het gebrek aan transparantie over de financiële prestaties van een onderneming is funest voor de kredietverstrekking, zegt algemeen directeur Gertjan Kaart van Graydon Nederland. "Kredietverstrekkers zoals banken, kredietverzekeraars en leveranciers zijn veel kritischer geworden op de risico's die zij lopen. Gebrekkig inzicht vanwege het niet of te laat publiceren van de cijfers zet kredietverlening onder druk. Het gevolg is dat bedrijven tegen minder gunstige voorwaarden geld moeten lenen of niet langer producten of diensten op rekening geleverd krijgen. Ondernemers laten middelen onbenut om hun kredietwaardigheid te promoten en doen er verstandig aan meer aandacht besteden aan hun eigen financiële PR."

Daarnaast nemen de aansprakelijkheidsrisico's voor ondernemers toe. Bij een faillissement kan de bestuurder van een bv bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.  

Het onlangs door het Europese Parlement goedgekeurde besluit om micro-entiteiten vrij te stellen van deponering is volgens Kaart 'penny-wise, pound-foolish'. "Dit leidt er toe dat het lastiger wordt om de kredietwaardigheid vast te stellen. Minder transparantie in het mkb zorgt voor nog meer onzekerheid met als gevolg een lagere acceptatie en een hogere prijs voor kredietverlening van zowel leveranciers (leverancierscondities) als banken (rente) en kredietverzekeraars (premies)".

De Belastingdienst heeft vorig jaar de controle op naleving van de deponeringsplicht verscherpt. In 2009 werden 1.061 bedrijven onderzocht, een verdubbeling ten opzichte van 2008. Tegen 547 van de onderzochte rechtspersonen werd proces-verbaal opgemaakt.

Half miljoen jaarstukken nog niet gedeponeerd

  • 35,6 procent van de Nederlandse ondernemingen deponeert niet binnen dertien maanden
  • Gemiddeld 15 procent van de bedrijven publiceert haar jaarcijfers in het geheel niet
  • Over laatste vier jaar zijn ruim half miljoen jaarstukken nog niet ingediend

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.