Nieuws

VEB wil scherpere accountant die meer uitleg geeft

Accountants moeten helpen misstanden bij bedrijven als gevolg van zwakke interne controle te voorkomen door meer en duidelijker uitleg te geven over hun werkwijze bij de accountantscontrole.

Dat is een belangrijk aandachtspunt in een brief van beleggersvereniging VEB aan de grote accountantskantoren in aanloop naar het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2015. In deze jaarlijkse ‘Accountantsbrief' spreekt de VEB zijn verwachtingen uit over de werkzaamheden van de accountant en zijn rol tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven.

Inzicht in controlewerkzaamheden

"Ook in 2014 werden veel ondernemingen geconfronteerd met een zwakke interne controle en/of een inadequate administratieve organisatie, hetgeen heeft geleid tot misstanden die beleggers veel geld hebben gekost", aldus de VEB.

"Een adequaat handelende accountant kan (in bepaalde gevallen) eerder aan de bel trekken. Aandeelhouders wensen daarom meer inzicht te krijgen in de controlewerkzaamheden van de accountant."

Een deel van de vragen die de VEB de accountants zal stellen richt zich op de kwaliteit van de interne controle. Zo willen de beleggers weten of de interne audit naar de mening van de accountant functioneert en op welke wijze hij betrokken is geweest bij het opstellen van het werkplan van de interne auditor.

Ook wil de VEB meer weten over de accountant en zijn team, zoals het aantal personen waaruit het controleteam bestond en de urenverdeling van partners en senior medewerkers ten opzichte van junior medewerkers.

Positieve ontwikkeling

In 2013 en 2014 drong de beleggersvereniging al aan op meer uitleg van de accountant over de controlewerkzaamheden en -bevindingen tijdens de AvA. Die hebben accountants tijdens het AvA-seizoen 2013 en 2014 ook gegeven. Ook hebben veel accountantskantoren in 2014 geëxperimenteerd met een uitgebreidere controleverklaring. De VEB noemt dat een positieve ontwikkeling en hoopt dat accountants en beursvennootschappen deze positieve lijk in 2015 doortrekken.

Dit jaar is de uitgebreide controleverklaring verplicht. De VEB wenst dat de accountant zich daarin specifiek uitlaat over de continuïteit van de onderneming.

Benoeming accountant

Een ander punt uit de brief betreft de benoeming van de accountant. De VEB wil dat aandeelhouders in een eerder stadium betrokken worden bij die benoeming. Aandeelhouders worden volgens de beleggersvereniging nu nauwelijks in staat gesteld om invloed te hebben op de benoeming van de nieuwe accountant. "Veelal loopt de nieuwe accountant al enige tijd achter de schermen mee. De formele benoeming tijdens de vergadering het jaar daarop is daarmee een voldongen feit."

Debatbijeenkomst NBA

De NBA presenteert op 11 februari 2015 tijdens de debatbijeenkomst 'De rol van de accountant in de aandeelhoudersvergadering' een onderzoek naar het optreden van accountants in de AvA van 56 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.