Nieuws

Ruim helft ziekenhuizen heeft goedkeurende accountantsverklaring over 2013

Van alle ziekenhuizen in Nederland, heeft 90 procent de financiële verantwoording over 2013 ingeleverd. Daarvan is 60 procent goedgekeurd. Dit blijkt uit een kamerbrief van Edith Schippers over de financiële verantwoording van ziekenhuizen.

Na verschillende NBA-alerts (zie hieronder) in 2013 en 2014 over de controleverklaringen voor zorginstellingen, heeft minister Schippers in mei 2014 een plan van aanpak gepresenteerd waarmee een goedkeurende accountantsverklaring voor 2013 mogelijk zou moeten worden voor medisch specialistische zorginstellingen. Schippers meldt nu in een brief aan de Tweede Kamer dat 90 procent van de instellingen de financiële verantwoording heeft ingeleverd, waarvan 60 procent is goedgekeurd.

NBA Alerts

De NBA bracht op 5 februari 2013 een eerste alert uit met aanwijzingen aan haar leden voor de controle en oordeelsvorming bij de ziekenhuizen. In NBA Alert 28 wees de NBA haar leden al op mogelijke problemen: “De wijzigingen in de regulering, contractering en bekostiging zijn in 2012 onvoldoende op elkaar afgestemd. Voor de instellingen leidt tot dit risico’s en onzekerheden bij het opstellen van hun financiële overzichten over 2012. Het beïnvloedt ook de controlewerkzaamheden van de openbare accountants van de instellingen, omdat situaties kunnen ontstaan waarin zij niet voldoende geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen.”

De NBA adviseerde in het alert een niet-goedkeurende verklaring af te geven als de juistheid en volledigheid van de bedragen in de jaarrekening niet kon worden vastgesteld. Voor de afzonderlijke bekostigingsverantwoordingen 2012 was een verklaring met beperking het hoogst haalbare.

Uiteindelijk kon in veel gevallen bij de jaarrekening over 2012 toch een goedkeurende verklaring met toelichtende paragraaf worden afgegeven. Dit was onder meer te danken aan het matigend effect van een overgangsregeling, aan de bereidheid van de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om in de overgangssituatie toch coulant om te gaan met een aantal administratieve vereisten, en aan nadere afspraken  tussen ziekenhuizen en verzekeraars.

Naar aanleiding van de problemen werd de Commissie Ziekenhuis-voorzieningen (Coziek) met ingang van 1 januari 2014 een officiële sectorcommissie van de NBA. De commissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants in de zorgsector en bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor zorgaanbieders in de zorgsector.

In maart en april 2014 bracht de NBA wederom twee alerts uit; NBA Alert 31 over de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van instellingen voor medisch specialistische zorg en NBA Alert 32, over de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg. Alert 31 was bedoeld om accountants te wijzen op de implicaties van registratieverplichtingen en de gevolgen van systeemcomplexiteiten uit 2013. Alert 32 stelde dat de jaarrekeningen van GGZ-instellingen die hoofdzakelijk via de zorgverzekeringswet worden gefinancierd geen goedkeurende verklaring van accountants konden krijgen, omdat de cijfers te veel onzekerheden bevatten. De NBA adviseerde leden om een verklaring met beperking af te geven bij de jaarcijfers van GGZ-instellingen, of om af te zien van een oordeel.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.