Nieuws

Europese voorstellen wijziging Wta kosten 20 miljoen

De extra kosten van de Europese maatregelen die het vertrouwen in het accountantsberoep moeten bevorderen, bedragen voor de Nederlandse accountantsorganisaties tien miljoen euro terwijl ook hun controlecliënten tien miljoen euro duurder uit zullen zijn.

Een en ander valt op te maken uit het wetsvoorstel 'Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen' dat gisteren ter consultatie is gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 26 mei a.s. Het betreft een wetsvoorstel dat een Europese richtlijn en verordening van april vorig jaar moet implementeren in de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

De richtlijn en verordening hebben betrekking op zaken als de scheiding tussen controle- en adviesdiensten, de verplichte kantoorroulatie en de onafhankelijkheid en objectiviteit van de accountant die wettelijke controles uitvoert.

Voor Nederland gaat het om de eerste trap van een tweetrapsraket. Naar aanleiding van het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van door de big four uitgevoerde wettelijke controles, gepubliceerd in september 2014, heeft minister Dijsselbloem van Financiën aanvullende wettelijke maatregelen voorgesteld, zoals de verplichting voor grote accountantsorganisaties een onafhankelijke raad van commissarissen in te stellen.

Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer afgesproken dat het nieuwe wetsvoorstel van Dijsselbloem tegelijkertijd zou worden behandeld met het nu gepubliceerde voorstel voor de Implementatiewet. Dat voorstel kan naar aanleiding van de consultatie nog gewijzigd worden. Het wetsvoorstel rond onder meer de raad van commissarissen is nog niet af. Dat zou voor de zomer het geval moeten zijn. De Europese richtlijn en verordening moeten op 17 juni 2016 zijn geïmplementeerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.