Nieuws

'Administratieve last zorgcontroles te hoog'

Zorgaanbieders en hun accountants vinden de administratieve last van de controles nog te hoog en zien graag dat de controles efficiënter worden ingericht.

Dat staat in een kamerbrief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In mei van dit jaar besloot minister Schippers om zorginstellingen die actief zijn in de geneeskundige ggz tot 1 december uitstel te geven voor het deponeren van de jaarrekening 2015.

Achtergrond van dit uitstel was dat het overleg tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGZ Nederland over de afwikkeling van de controles 2013 heel veel tijd had gekost, waardoor de afspraken over de controles over de daaropvolgende jaren (relevant voor de jaarrekening 2015) niet tijdig waren afgerond. Hierdoor en vanwege de onzekerheden als gevolg van de stelseltransities 2015, bleek een tijdige deponering van de jaarrekening 2015 voor de meeste ggz-instellingen niet meer mogelijk.

Knelpunt weggenomen

Volgens minister Schippers hebben GGZ Nederland en ZN eind juni overeenstemming bereikt over de controles 2014, resulterend in het Controleplan Zelfonderzoek cGGZ 2014. "Over de controles over 2015, 2016 en 2017 hebben in september overleggen plaatsgevonden. In die overleggen hebben verzekeraars en zorgaanbieders vorderingen gemaakt", schrijft Schippers. "Partijen geven aan dat met de reeds vastgestelde controleplannen het knelpunt van de ervaren normonduidelijkheid voor de jaarrekeningen al voor een belangrijk deel is weggenomen."

Alle zeilen bijzetten

Maar de minister geeft ook toe dat de problemen voor de toekomst nog niet zijn opgelost: "Zorgaanbieders en hun accountants vinden de administratieve last van de controles nog wel te hoog en zien graag dat de controles efficiënter worden ingericht. Ook dit is onderwerp van de besprekingen over de controles over 2015, 2016 en 2017. Nu moeten instellingen en hun accountants vaak nog alle zeilen bijzetten om de betreffende onderzoeken tijdig af te ronden."

Om het proces efficiënter te laten verlopen hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk besloten horizontaal toezicht te omarmen en geleidelijk toe te werken naar "de situatie waarbij zorgaanbieders die hun interne processen aantoonbaar goed op orde hebben, minder zwaar gecontroleerd worden. Het tempo waarin dat gebeurt is onderwerp van gesprek in de overleggen over de controles 2015, 2016 en 2017", aldus de minister.

Kamerbrief over stand van zaken jaarrekeningen ggz

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.