Nieuws

NBA komt met samenstelverklaring bij micro-entiteiten

De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410.

De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

NBA: "Er worden nogal eens vragen gesteld over het al dan niet geven van een getrouw beeld van de jaarrekening van een micro-entiteit. Een getrouw-beeld-stelsel is volgens de regelgeving een stelsel dat de verplichting kent om aanvullende informatie te verstrekken wanneer dat nodig is voor het inzicht. Zoals ook aangegeven in RJ-uiting 2016-4 geldt dit ook voor micro-entiteiten die een BW2-jaarrekening opstellen.

Uitgangspunt is wel, zoals ook aangegeven in de RJ-uiting, dat toepassing van het BW2regime voor micro-ondernemingen in de meeste gevallen een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de micro-entiteit.

Alleen in bijzondere gevallen, zoals bij waardering op liquidatiegrondslagen of bij ernstige onzekerheid over de continuïteit, zal dat niet het geval zijn. Dan kan nadere informatie in de vorm van toelichtingen dus nodig zijn.

Net zoals het management in de jaarrekening extra toelichtingen kan geven, kan de accountant dat ook doen in zijn verklaring. Hoewel Standaard 4410 niet specifiek daarop ingaat, is er niets wat een accountant ervan weerhoudt om waar hij dat nodig vindt een toelichtende paragraaf op te nemen in de verklaring.

In de pdf geven wij de tekst van de verklaring zoals hij veelal gebruikt zal worden voor Micro-entiteiten met in het rood de doorgehaalde tekst."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.