Nieuws

Eumedion kritisch over green paper auditkwaliteit

Eumedion is uiterst kritisch over de inhoud van de door de NBA opgestelde green paper inzake de definitie van auditkwaliteit.

Dat schrijft Eumedion in een brief aan de NBA. Volgens de beleggerskoepel, die niet heeft deelgenomen aan de rondetafelgesprekken over auditkwaliteit, bevat de green paper geen bruikbare definitie van wat auditkwaliteit inhoudt en ontbreekt een eigen visie vanuit de accountantsberoepsgroep op de problematiek.

"In plaats van het fijnslijpen van een high level definitie van auditkwaliteit, is het zinvoller en praktischer om de aandacht te verleggen naar het adresseren van de geconstateerde majeure gebreken in de auditkwaliteit", schrijft Eumedion in het commentaar.

Omdat volgens Eumedion maatregelen vanuit de sector zelf niet het gewenste effect op de AFM-beoordelingen hebben, moet volgens de beleggerskoepel steeds fundamenteler gekeken worden naar "maatregelen waarvan wel een significant effect zou kunnen worden verwacht. Wij bevelen u aan om hier prioriteit aan te geven".

Omschrijving auditkwaliteit 

Eumedion adviseert de NBA om te stoppen met het project en om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van maatregelen die significant bijdragen aan een verbetering van de controlewerkzaamheden door de accountant.

Mocht de NBA echter toch door willen gaan met het project en een white paper publiceren, dan wil Eumedion dat haar omschrijving van auditkwaliteit daarin wordt meegenomen: "Auditkwaliteit is de mate waarin een accountant zijn werkzaamheden heeft verricht naar de letter en geest van de eisen die vanuit het maatschappelijk verkeer aan een accountant gesteld worden en mogen worden. Expliciet valt hier ook onder het effectief communiceren over bevindingen met het maatschappelijk verkeer, zodat het maatschappelijk verkeer een gerechtvaardigd vertrouwen mag hebben dat er geen materiele onjuistheden staan in al hetgeen dat wordt gesteld in de jaarstukken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.