Nieuws

Wiebes stuurt concept-beleidsbesluit Uitfasering PEB naar Kamer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het concept-beleidsbesluit Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) samen met de Nota naar aanleiding van het verslag over de novelle bij de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Streven is de maatregelen uit het wetsvoorstel op 1 april 2017 in te laten gaan. Wiebes denkt niet dat dit leidt tot een beperking van de mogelijkheden om het PEB af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. Dga’s die in 2017 willen afkopen zijn waarschijnlijk al met de voorbereidende handelingen hiervoor begonnen en hebben nog steeds tot en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken, aldus de staatssecretaris.

"Naar mijn mening is er voor de afronding hiervan na de inwerkingtreding dan ook voldoende tijd. Door de latere inwerkingtreding is er langer de tijd voor de handelingen die dga’s moeten verrichten om hun pensioenregeling aan te passen aan de wijzigingen als gevolg van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, zoals het premievrij maken van het PEB."

"Voor dga’s die dit desondanks niet lukt, komt er de reeds eerder toegezegde coulancetermijn van drie maanden voor het verrichten van deze handelingen. Deze coulancetermijn wordt na inwerkingtreding van de wet nog steeds in volle omvang, namelijk voor een periode van drie maanden, gegeven. Het is dan ook niet de verwachting dat het percentage dga’s dat zal afkopen of zal omzetten ten opzichte van de eerdere aannames wijzigt."

De Tweede Kamer stemde op 17 november 2016 in met het wetsvoorstel, maar Wiebes verzocht de Eerste Kamer op 20 december om stemming over het wetsvoorstel uit te stellen om onderzoek te kunnen doen naar een mogelijke budgettaire tegenvaller van het wetsvoorstel. Dat onderzoek wees uit dat die tegenvaller zich niet zou voordoen, maar er was wel een versoepeling nodig met betrekking tot de aftrek van (toekomstige) indexatielasten. Daarvoor stuurde de staatssecretaris eind januari een novelle naar de Tweede Kamer.

» Concept beleidsbesluit Uitfasering PEB
» Nota naar aanleiding van het verslag - Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.