Nieuws

Klachtencommissie NBA: actief informatie inwinnen bij overname dossier

De Klachtencommissie NBA adviseert accountants die bij vertrek van een collega een dossier overnemen zich actief te informeren over de status van het dossier en de stand van zaken met betrekking tot lopende opdrachten. Dit voorkomt dat de klant tussen wal en schip belandt en er onnodig tijd verloren gaat.

Dat is een van de aandachtspunten die de Klachtencommissie uit de in 2016 genomen beslissingen haalt, zo staat in het vandaag gepubliceerde jaaroverzicht van de commissie.

De toestroom van nieuwe klachten is in 2016 iets teruggelopen ten opzichte van 2015 (50 resp. 57) en een onevenredig deel van de klachten is in het laatste kwartaal ontvangen (20). Daardoor zijn in 2016 minder klachten afgehandeld dan in het voorgaande jaar.

Meer hierover, als ook over de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld, is te lezen in het jaaroverzicht 2016.

» Jaaroverzicht Klachtencommissie NBA 2016

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.