Nieuws

Commissie: 'Zorguitgaven moeten sneller en beter in beeld'

Momenteel is van tijdige informatie-uitwisseling in de keten van de curatieve zorg geen sprake, onder meer vanwege zeer late informatievoorziening. Hierdoor functioneert het hele systeem slecht.

Dat is de conclusie van de Commissie Transparantie en Tijdigheid. "Met name in de medisch-specialistische zorg (MSZ) en in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ) is sprake van zeer late informatievoorziening. Dit hangt samen met het feit dat de zorguitgaven momenteel worden vastgesteld op basis van de schadecijfers van zorgverzekeraars. De definitieve omvang van die schade is pas halverwege het derde jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar bekend. Zonder goed beeld van de zorguitgaven is er op macroniveau geen goede basis om (effecten van) beleid tijdig te beoordelen en om nieuw beleid en een nieuwe begroting te maken", aldus de commissie.

Verantwoording

De commissie vraagt zich ook af of de definitie die nu gehanteerd wordt voor het verantwoorden van de zorguitgaven een relevant beeld geeft: "De commissie onderkent dat de overheid de Tweede Kamer in eerste instantie zicht wil geven op de lasten die voor rekening komen van het collectief. Dit past ook goed bij het sturen op het totaal aan collectieve lasten. Nu kijken we voor de verantwoording over zorguitgaven vooral naar de schadelast, de schade die verzekeraars vergoeden aan zorgaanbieders. De schade komt voor rekening van de verzekeraar binnen de kaders die de overheid daarvoor heeft gesteld. Maar wat voor rekening van het collectief komt is meer dan die schade."

Declaratiesysteem

De commissie wil daarom dat de zorguitgaven anders gedefinieerd gaan worden in de verantwoording aan de Tweede Kamer en dat alle informatie die daarvoor nodig is veel sneller beschikbaar is.

Om dit te bereiken adviseert de commissie een minder complex declaratiesysteem, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van dagprestaties in plaats van dat een heel behandeltraject pas vele maanden na de start van de behandeling wordt gedeclareerd. Ook moet het eigen risico eenvoudiger door per soort zorg een vaste eigen bijdrage vast te stellen, en moeten er veel sneller afspraken worden gemaakt tussen de verzekeraars en de ziekenhuizen over behandelingstarieven zodat er sneller kan worden gedeclareerd.

Commissie

De commissie bestaat uit voorzitter Micky Adriaansens (directievoorzitter Twynstra Gudde), registeraccountant Marco Walhout (oud-voorzitter sectorcommissie Coziek van de NBA), Bas Leerink (voorzitter rvb Medisch Spectrum Twente), Peter van der Knaap (directeur-bestuurder SWOV) en Carla Smits-Nusteling (lid rvc en voorzitter audit committee bij ASML).

Gerelateerd

Afbeelding Zorg

Horizontaal toezicht en schrapsessies? Doen!

De uitkomst van het Dertigledendebat in de Tweede Kamer over de lastendruk was duidelijk: het schrappen van overbodige regels en het breed toepassen van Horizontaal Toezicht gaan zorgen voor lagere administratieve lasten en meer vertrouwen in professionals in de zorg. Aan lagere administratieve lasten door minder regels werken we als accountants in de zorg graag mee. Ook als dat tot minder werk voor accountants leidt.

x 1 Rob Leensen, Wil-Jan van de Rijdt en Helmer de Coninck

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.