Nieuws

Marcel Pheijffer toezichthouder op financiën politieke partijen

Prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA wordt lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren voor de benoeming van Pheijffer. De benoeming gaat in per 1 mei. Pheijffer volgt oud-minister Liesbeth Spies op, die per 1 februari 2018 op eigen verzoek terugtrad als lid van de Ctfpp.

De Ctfpp adviseert sinds begin 2014 de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. De commissie werd ingesteld na het van kracht worden van die wet in 2013. De Ctfpp brengt onder meer advies uit over neveninstellingen van politieke partijen en houdt zich bezig met de openbaarmaking van persoonsgegevens bij giften en het opleggen van bestuurlijke boetes wanneer partijen in strijd met de wet handelen.

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd  over de benoeming van Pheijffer. De Ctfpp bestaat uit drie leden die voor hoogstens vier jaar worden benoemd. De leden kunnen twee keer worden herbenoemd.

Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Nyenrode en Universiteit Leiden, lid van de Monitoring Commissie Accountancy en bekend als columnist voor het FD en Accountant.nl. Ook is hij lid van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.