Nieuws

Reactie NBA: 'Sector heeft de weg omhoog gevonden'

Het accountantsberoep heeft "vanuit een diep dal" de weg omhoog gevonden en moet doorgaan op de ingeslagen weg van veranderen en vernieuwen. Dat stelt beroepsorganisatie NBA in reactie op het jongste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA).

"De accountantssector verandert en vernieuwt. Stap voor stap wordt er gewerkt aan een sector waarin kwaliteit onomstreden is en het maatschappelijk belang voor alle accountants op de eerste plaats staat. Die ambitie staat voorop", aldus de NBA.

De monitoringcommissie schrijft in haar rapportage dat accountants de weg omhoog hebben gevonden, maar dat veranderingen sneller en diepgaander moeten worden doorgevoerd. Volgens NBA-voorzitter Pieter Jongstra heeft de sector "ontegenzeggelijk de weg omhoog gevonden vanuit een diep dal. Die weg laten we niet meer los. De MCA moedigt ons aan om het verandertempo te versnellen".

Net als de AFM in 2017 constateert de MCA, als onafhankelijke commissie ingesteld door de sector zelf, dat de sector verandert. Tegelijkertijd stelt de monitoringcommissie dat verbeteringen niet snel genoeg gaan en niet diepgaand genoeg zijn. "De commissie constateert diverse risico's en belemmeringen op weg naar het doel: structurele kwaliteitsverhoging, daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering en toekomstig vertrouwensherstel. Vanuit haar eigen ambities onderstreept de NBA dit doel", aldus de beroepsorganisatie.

Instroom

De NBA wil graag op korte termijn met de MCA in gesprek over de aanbevelingen van de commissie. De beroepsorganisatie deelt de bevinding uit het MCA-rapport dat het van belang is om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuw talent. "Daarom is aandacht voor een gezonde instroom nadrukkelijk onderdeel van de vernieuwingsagenda." Die agenda voor de toekomst is recent door de NBA gepubliceerd.

Volgens NBA-voorzitter Pieter Jongstra heeft de sector in de afgelopen jaren "grote inspanningen geleverd" om de kwaliteit van het werk te verhogen en het publieke vertrouwen te herstellen. "Het terugwinnen van vertrouwen vraagt om een fundamentele cultuurverandering waarbij een groot aantal partijen is betrokken. Dat vergt veel tijd en inspanning." Jongstra erkent dat niet iedereen daarbij hetzelfde tempo aanhoudt.

Dashboard

De NBA noemt een open houding en leren van elkaar de "rode draad" in de benodigde verandering. "Met brede maatschappelijke discussies over onder andere kwaliteit, structuur en continuïteit wil de sector komen tot een hogere kwaliteit van het werk." Het Dashboard Accountancy, onderdeel van de vernieuwingsagenda, moet de vooruitgang en resultaten zichtbaar maken. Over de invulling van dit dashboard is de NBA in gesprek met toezichthouder AFM. "Uiteindelijk zullen deze initiatieven leiden tot een zichtbare verbetering van onze kwaliteit, daar ben ik van overtuigd", aldus Jongstra.

De NBA-voorzitter erkent dat de sector nog de nodige uitdagingen heeft, maar wijst ook op de weg die sinds 2014 is afgelegd: "Je kunt zo’n groot verbetertraject vergelijken met een bergbeklimming. Als je onderweg naar boven kijkt denk je: wat moet ik nog een eind. Maar als je naar beneden kijkt zie je pas hoe ver je al bent gekomen. Als ik kijk naar de weg omhoog die we nu hebben ingezet, heb ik veel vertrouwen in de bereidheid en daadkracht van de sector om de inspanningen door te zetten en de resultaten verder zichtbaar te maken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.