Nieuws

Overheid start consultatie nieuwe witwasaanpak

De openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel 'plan van aanpak witwassen' is gestart. De nieuwe wet is onderdeel van een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde en bevat maatregelen waarmee het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie witwaspraktijken samen harder willen aanpakken.

De overheid nodigt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om te reageren. Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse contante betalingen. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen.

Criminelen doen dit bijvoorbeeld door dure goederen te kopen. Contant geld wordt vaak gebruikt omdat het moeilijk traceerbaar is, zodat onduidelijk is waar het geld vandaan komt. Zo kunnen criminelen verhullen dat het afkomstig is van criminele activiteiten. Ook België kent een verbod op betalingen met contant geld vanaf drieduizend euro.

Snel akkoord

De tweede maatregel zorgt ervoor dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit maakt gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk. Doel van deze maatregel is om crimineel gedrag eerder en beter te signaleren. Criminelen wisselen vaak tussen verschillende instellingen, zodat hun criminele gedrag niet opvalt. Bankenvereniging NVB liet eind november al weten dat de banken hopen op een snel akkoord van toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zodat de wet snel kan worden ingevoerd.

Wwft

De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals accountants, informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun cliënt gebruikt maakt (of eerder gebruik heeft gemaakt) van dienstverlening bij andere instellingen. Wanneer blijkt dat dit het geval is, moeten zij nadere informatie opvragen, waarbij zij verplicht zijn om deze informatie te verstrekken. Hierdoor kunnen criminelen niet langer ongestoord gebruik maken van financiële of andere dienstverlening.

Cruciale rol accountants

NBA-voorzitter Marco van der Vegte is blij met het nieuwe wetsvoorstel: "Accountants spelen een cruciale rol in het ontdekken van fraude en witwaspraktijken. Door de mogelijkheid van informatiedeling zullen accountants rode vlaggen eerder kunnen herkennen; dat is in het publiek belang", aldus Van der Vegte. "De NBA speelt graag een rol in de totstandkoming van effectief beleid om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Daarover hebben wij in de afgelopen tijd regelmatig overleg gevoerd met diverse stakeholders, waaronder de twee ministers die vandaag de consultatie hebben geopend. Wij moedigen accountants en accountantsorganisaties aan om deel te nemen aan deze consultatie."

De consultatie loopt van 2 december tot en met 13 januari.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.