Nieuws

Kamervragen over zorgen NBA over daling aantal oob-kantoren

Eppo Bruins en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie (CU) hebben Kamervragen gesteld over de zorgen van de NBA over de daling van het aantal oob-kantoren.

De beroepsorganisatie uitte zijn zorgen na de aankondiging van accon avm vorige maand dat het kantoor zijn oob-vergunning wil omzetten naar een niet-oob-vergunning. In december vorig jaar gaf Grant Thornton al aan de oob-vergunning op te geven. De NBA vreest dat de daling "eraan bijdraagt dat de beschikbaarheid van de accountant in het oob-segment verder onder druk komt te staan".

De Kamerleden willen van ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Hoekstra (Financiën) weten of inzichtelijk is waarom het aantal oob-kantoren afneemt. "Is inderdaad sprake van de beschreven onevenredige belasting van personen en middelen, met name voor de relatief kleinere oob-kantoren door de hoge gestelde eisen? Welke mogelijkheden ziet u om maatwerk toe te passen om het naleven van eisen voor met name relatief kleinere oob-vergunninghouders werkbaar te houden?"

Woningcorporaties

Ook vragen zij aan de bewindslieden hoe de "(aanstaande) schaarste aan oob-accountants" zich verhoudt tot het voornemen om ook grotere woningcorporaties, netbeheerders, pensioenfondsen en enkele wetenschapsinstituten aan te wijzen als organisaties van openbaar belang. "Kunt u motiveren waarom de uitbreiding naar deze doelgroepen op dit moment noodzakelijk wordt geacht?"

De vragenstellers verwijzen daarbij naar een opinie in Het Financieele Dagblad van AKD-advocaat Eelkje van de Kuilen. Zij stelt dat het niet nodig is om woningcorporaties de status van organisatie van openbaar belang (oob) te geven, omdat de controle op corporaties de afgelopen jaren al "enorm is verbeterd". "Nu een tekort dreigt aan accountants, kunnen de corporaties beter gevrijwaard blijven van de oob-status."

Zij wijst daarbij op het feit dat de minister jaren geleden al heeft besloten dat onderwijsinstellingen geen oob-status krijgen, omdat die sector al gedetailleerde wet- en regelgeving kent op het gebied van toezicht en accountantscontrole. Die redenering gaat volgens haar inmiddels ook op voor woningcorporaties. Bruins en Dik-Faber willen weten of de bewindslieden de constatering delen "dat ook woningcorporaties inmiddels scherp worden gecontroleerd op de inachtneming van (financiële) regels door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)?".

Vandaag liet ook Baker Tilly weten geen controleopdrachten meer te aanvaarden in het oob-segment. Over het inleveren van de oob-vergunning neemt het kantoor nog een besluit, waarschijnlijk deze zomer, aldus een woordvoerder.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.